Když vstupuje muž a žena do manželství, odehrává se často velkolepá svatba za přítomnosti široké rodiny, na tuto událost se ještě dlouhá léta vzpomíná a jde o významný symbolický start do společného života.

Pakliže chtějí dva muži či dvě ženy vstoupit do registrovaného partnerství, zamíří na úřad a čekají s pořadovým lístkem mezi lidmi, kteří si jdou vyzvednout pas nebo občanský průkaz. Pak vstoupí do kanceláře úředníka a celou záležitost za pár minut vypapírují. V Česku funguje přes šest tisíc matričních úřadů, před kterými lze mít svatbu. Partnerství však lze uzavřít pouze na čtrnácti z nich – v každém kraji na jediném.

Občané druhé kategorie

Petr se rozhodl během covidové pandemie uzavřít se svým milým registrované partnerství. Městská část Praha 1, jediný pražský matriční úřad, kde lze akt učinit, jim vyšla vstříc a umožnila ho podstoupit nikoliv v úřednické kanceláři, ale na radnici. „Šlo sice o pěknou místnost s matrikářkou, ale ne o obřadní sál. Tam právě probíhala svatba se spousty hostů. V tu chvíli mi došlo, jak je to ponižující a že jsme skutečně občany druhé kategorie, i když jde o to samé: dva lidi se mají rádi, chtějí se vzít a být spolu. Div jsem se nerozbrečel,“ vylíčil.

Prezident Miloš Zeman
Zeman odmítá manželství osob stejného pohlaví. Zákon bych vetoval, řekl

Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na změnu občanského zákoníku chce otevřít manželství i pro osoby stejného pohlaví a zrovnoprávnit tak partnery stejného pohlaví stejně jako děti vyrůstající v těchto rodinách.

„Zákon by umožnil stoprocentní zrovnoprávnění gay a lesbických párů a rodin s dětmi. V první řadě by tak vyřešil dělení lidí do různých kategorií podle toho s kým žijí a koho milují,“ uvedl k návrhu Filip Milde z iniciativy Jsme fér, jež usiluje o manželství pro všechny. „V druhé řadě by vyřešil desítky problémů, které stejnopohlavní páry řeší dnes a denně,“ dodal.

Co také novela navrhuje od 1. července 2023 změnit:

• Občanský zákoník: Ve větě „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon“ se slova „muže a ženy“ nahradí slovy „dvou lidí“.
• Zákon o důchodovém pojištění: za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní: „Ustanovení této hlavy platí obdobně pro nárok vdovy na vdovecký důchod po manželce a nárok vdovce na vdovecký důchod po manželovi.“
• Zákon o matrikách, jménu a příjmení: V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojit pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.“
• Společné ustanovení: „Osoby, které spolu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřely registrované partnerství, mohou uzavřít manželství; registrované partnerství tím zaniká.“

„Chtěl bych oznámit, že pokud takový zákon opravdu dostanu na stůl, budu ho vetovat," sdělil dle ČTK prezident Miloš Zeman. Stejnopohlavním párům podle něj náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. „Ale rodina je svazek muže a ženy. Tečka," doplnil.

Gay pár - ilustrační foto.
Když choděj kluci s klukama… Češi jsou pro povolení manželství gayů a leseb

To ale není pravda. Rozdíly mezi manželstvím a partnerstvím najdeme ve stovce právních předpisů. Například děti, které vyrůstají v gay a lesbických rodinách, mají pouze jednoho zákonného rodiče, ten druhý je pro stát cizí člověk. V registrovaném partnerství lidé nemohou dědit, mít společné jmění, vzít si společnou půjčku nebo mít nárok na vdovský důchod. „Jste rodina, máte děti, staráte se o ně. Když se vztah rozpadne, nejsou dořešené právní náležitosti, kdo bude platit výživné, jestli má dítě sirotčí důchod a podobně,“ doplnil Milde.

Dalším argumentem proti předloze podle Zemana je, že pojem "rodina" je odvozený od slova "rodit". „Zatím jsem si nevšiml, že by ve stejnopohlavních párech k rození dětí docházelo," podotkl.

Rodina má tisíc podob

Podle Filipa Mildeho je tento argument nesmyslný, neboť rodina má tisíce podob. Jak vysvětlil, může jí být babička starající se o dítě, o něž nejsou schopni pečovat rodiče, může jí být starší sourozenec vychovávající ty mladší poté, co oba rodiče zemřeli. „Odpůrci také argumentují tím, že není přirozené, aby dítě mělo dvě mámy nebo dva táty. Ale vzhledem k české rozvodovosti má klidně i tři až čtyři mámy nebo táty, a to už jim nevadí,“ podotkl také.

Jeden ze spolupředkladatelů Josef Bernard (STAN) během představování novely před novináři uvedl, že zatímco jedné skupině lidí umožní plnohodnotný život, ty ostatní nijak neomezí a nebude je to nic stát. „Existuje tu skupina obyvatel, která nemá stejná práva jako my ostatní. Je to chyba našeho právního řádu,“ prohlásil také.

Předseda SPD Tomio Okamura
Okamura: Kdyby mě měl adoptovat homosexuální pár, radši skočím z okna

Šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, jež je pod návrhem také podepsána, uvedla, že je na čase, abychom stejnou ochranu práv a stejné povinnosti jako mají ostatní dali i stejnopohlavním párům. Další z předkladatelek, pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, upozornila, že linka mezi schvalováním a neschvalováním manželství by neměla vést mezi konzervativním a liberálním táborem. „Institut manželství je velmi konzervativní a mnohé konzervativní vlády jako třeba v Německu, Španělsku nebo Irsku tento zákon schválili.“

Nejednotná vláda

V podpoře novely ovšem nejsou vládní strany jednotné. Tradičně s ní hromadně nesouhlasí lidovci či SPD, jednotně pro jsou Piráti, rozštěpená je v tomto pohledu ODS. Zatímco ministr kultury Martin Baxa patří ke spolupředkladatelům, premiér Petr Fiala s takovou úpravou nesouhlasí. „Vedou mě k tomu důvody mé víry a hodnot, které zastávám. Ale budu samozřejmě respektovat jakékoliv demokratické rozhodnutí, ke kterému Parlament dospěje," prohlásil premiér s tím, že občanští demokraté budou mít o novele volné hlasování.

Naopak pro návrh zvedne ruku i část poslanců Hnutí ANO. „Každý z nás má mít možnost volby, jak bude svůj život vést a jak ho chce strávit,“ uvedla například poslankyně Eva Fialová (ANO).

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že manželství pro všechny stabilně podporují dvě třetiny české společnosti. V roce 2020 agentura Median naměřila, že má podporu 67 procent. Nejnovější průzkum pochází z května 2022 od společnosti MindBridge Consulting. Dvě třetiny dospělé populace vyslovily nejčastěji souhlas s tím, že by homosexuální páry měly mít možnost uzavírat manželství, a to se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Mezi nejmladšími respondenty dosahuje podpora 83 procent, s narůstajícím věkem pak podpora klesá, a to až na úroveň 51 procent mezi nejstaršími dotázanými ve věku 61 let a více. Odpovědi se lišily i podle pohlaví: souhlasilo 74 procent žen, ale jen 54 procent mužů.

Filip Milde z iniciativy Jsme fér také upozorňuje, že nejhlasitější odpůrci manželství pro všechny jako prezident Miloš Zeman, exprezident Václav Klaus či kardinál Dominik Duka přebírají rétoriku kremelské dezinformační scény. Ta se podle něj pomocí hybridní války snaží rozdrolit západní civilizaci, jedním z nástrojů je štěpení společnosti na otázce LGBT komunity.

Ostatně americké ministerstvo zahraničí vydalo v lednu žebříček pěti hlavních ruských dezinformací. Číslem tři je právě tvrzení, že se západní civilizace se hroutí a odchýlila se od tradičních hodnot, protože se snaží zajistit bezpečnost a rovnost LGBTQ+ lidí. „Účelem je, aby se lidé hádali, kdo může a nemůže uzavírat sňatek, místo aby řešili podstatné věci. Nejde jen o tom, že s tím tady nějací Češi nesouhlasí, ale jde globálně o sféru ruského vlivu,“ dodal Milde.

Samoživitel ano, gay pár ne

Odlišná práva a povinnosti manželů a registrovaných partnerů přitom vedou i k paradoxním situacím. Například jeden z partnerů si může požádat jako jednotlivec o individuální pěstounskou péči, ale společnými pěstouny se mohou stát pouze manželské páry opačného pohlaví. Čili státu nevadí, že se osvojitelem nebo pěstounem stane gay či lesba, ale registrovaní partneři nemohou být rodiči, druhý z partnerů si dítě nemůže přisvojit.

Pokud navíc zákonný rodič zemře, nemá dítě automaticky právo na to zůstat s druhým rodičem, protože toho zákon jako rodiče neuznává.

Ilustrační foto
ČERNÁ A BÍLÁ: Máme povolit manželství pro homosexuály?

Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že podle většiny výzkumů nemá vliv na rozvoj dětí orientace rodičů, ale stabilita. „Data přitom ukazují, že uznání manželství stejnopohlavní svazky stabilizuje. Takže to dětem, které tu stejně často už žijí, jen pomůže,“ doplnil.

Jedním z nich je dnes jedenadvacetiletý student Masarykovy univerzity Kryštof Ušela. „Vyrůstal jsem se dvěma mámama. „Těším se, až budeme uznáni státem za plnoprávné občany se všemi právy i povinnostmi. A těším se, až svým kamarádům budu moct jít na svatbu se svou přítelkyní,“ prohlásil také při představování novely.

Manželství

Registrované partnerství

Rodinné právo

Je základním kamenem rodinného práva.

Není zahrnuto do rodinného práva.

Svatba

Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoliv matrice.

Registrovaní partneři jen na 14 určených matrikách.

Příbuzní

Manželstvím získávají manželé příbuzné, jejichž vztah zákon uznává.

Zákon např. švagry a švagrové registrovaných partnerů neuznává.

Přiosvojení dítěte

Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela (například z předchozího vztahu).

Nelze.

Osvojení dítěte

Manželé mohou společně osvojit dítě.

Nelze.

Společní pěstouni

Manželé mohou být společnými pěstouny.

Nelze.

Děti po rozvodu

Podmínkou rozvodu je úprava vztahů k dětem.

Není upraveno. Dítě nemá automaticky nárok na styk s faktickým rodičem. Faktický rodič nemusí platit výživné.

Dědictví

Dítě dědí po obou rodičích ze zákona a zároveň je nepominutelným dědicem

Nelze. Po faktickém rodiči dítě ze zákona nedědí, jelikož není zákonem považováno za jeho dítě.

Hospitalizace dítěte

Oba rodiče mají stejnou možnost získat informace o zdravotním stavu dítěte, být s ním v průběhu hospitalizace, podílet se na jeho léčbě apod.

Pouze zákonný rodič má plný rozsah těchto práv, faktický nikoliv.

Společné jmění manželů

Automaticky vzniká společné jmění manželů.

Nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci. Není žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu.

Vdovský/vdovecký důchod

Manželé mají nárok na vdovský a vdovecký důchod.

Nemají.

Nárok na dávky po úmrtí manžela

Po úmrtí manžela přechází na manžela nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.).

Nepřechází.

Zdroj: Důvodová zpráva návrhu zákona, jenž by umožňoval tzv. „manželství pro všechny“