Vystoupení prezidenta Miloše Zemana na ostrově Rhodos na konferenci Dialog civilizací vzbudilo v Česku velký ohlas, neboť se v něm vyjádřil pro zrušení protiruských sankcí, což není úplně v souladu s českou zahraniční politikou a postojem EU. Vy jste hlavu státu doprovázel. Jakou odezvu měl její projev přímo na Rhodu?

Pan prezident se v tomto smyslu vyjádřil poté, co bylo uzavřeno příměří mezi ukrajinskou stranou a separatisty, tedy v okamžiku, kdy se věci daly do pohybu správným směrem. Do té doby říkal, že sankce mohou být instrumentem proti invazi Ruska na Ukrajině, i když jde o nejhorší formu vyjednávání. Ohlas jeho slov byl různorodý. Proto se konference, jíž se zúčastnili zástupci 60 zemí, jmenuje Dialog civilizací.

Byli mezi nimi i tací, kteří souhlasili s názorem českého prezidenta?
Jsem přesvědčen, že většina byla s českým prezidentem ve shodě. Dlouholetý ministr zahraničí Rakouska 
a předseda SPÖ Alfred Gusenbauer sankce nazval stupidními. Mimochodem, nejen kazašský vůdce Nursultan Nazarbajev, ale i tento významný středoevropský politik je držitelem ceny Světového veřejného fóra, kterou nyní převzal také Miloš Zeman. Chci jen říct, že ať jsou jeho názory jakékoliv, vždy hájí zájmy České republiky. Cestou zpátky jsme navštívili strojírenský veletrh v Brně, kde se s prezidentem sešli významní průmyslníci 
a všichni jeho postoj kvitovali s povděkem. Nejde totiž jen o zisk jejich firem a dividendy, ale především o práci, kterou lidé potřebují, aby mohli živit rodiny a zaplatit nájem. Nezapomínejme, že Rusko a Ukrajina jsou pro naše exportéry obrovský trh.

Mluvil jste o zájmech České republiky. Prezidentský soupeř Miloše Zemana, exministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na svém facebookovém profilu napsal, že právě ty Miloš Zeman na Rhodu nehájil. Doslova uvedl: „ Když prezident České republiky v této politické situaci při takovéto příležitosti mluví rusky, tak je to jasný zahraničněpolitický signál, který se všude v Evropě zaznamenává. Agenti Lukoilu 
v jeho okolí očividně splnili svůj úkol." Čí zájmy tedy Miloš Zeman hájil?
Této otázce nerozumím. Pokud se ptáte, v jakém jazyce pan prezident přednesl svůj příspěvek, tak v ruštině. Vůči pořadateli to bylo uctivé, neboť mezi angličtinou 
a ruštinou si vybral jeho jazyk (konferenci pořádal Vladimir Jakunin, šéf ruských státních drah a blízký spolupracovník V. Putina – pozn. red.). Mimo jiné to doložilo, že pan prezident dokáže pronést spatra souvislou, obsahově hutnou patnáctiminutovou řeč v tomto jazyce.

Martin Nejedlý, statutární místopředseda SPOZ, poskytl 1. října v Praze rozhovor Deníku.

Pochopitelně jsem se neptala na ruštinu. Tou Miloš Zeman na Rhodu mluvil i v době, kdy byl důchodcem z Vysočiny a na konferenci byl zván jako bývalý premiér. Karel Schwarzenberg to ale dal do souvislosti s jeho současnou funkcí a spolupracovníky na Hradě.
Od prezidentských voleb jsem zvyklý na to, že se náš národ rozdělil na dvě poloviny. Voliči Miloše Zemana tvořili tu větší. Jsem přesvědčený, že ta byla s jeho proslovem spokojena.

Ta menší, která volila Karla Schwarzenberga, by asi chtěla vědět, zda prezident hlavně nehájí zájmy svého okolí, které obchoduje s Ruskem a přeje si co nejlepší vztahy s jeho vedoucí garniturou. Primárně pak byznys svého poradce Martina Nejedlého, jednatele společnosti Lukoil Aviation Czech.
Jsem jedním z lidí, který je do této množiny kýmsi neustále zařazován. Podle mě neoprávněně. Naše společnost zásobuje z 60 procent letištní byznys v ČR, takže já nehájím zájmy Ruské federace, ale Česka. Pokud vím, všechna letiště jsou státním majetkem ČR. Jediný důvod, proč tam působíme, je kvalita a cena, která je výhodná pro letiště a letecké společnosti, jež si nás vybraly. Splňuje-li v tomto případě ruský zájem potřeby české strany, není to podle mě od věci.

Nejde-li to na úkor státní pokladny. Novinové stránky už řadu měsíců plní váš údajný dluh vůči Správě státních hmotných rezerv ve výši 27 milionů korun. Dlužíte je?
Naše společnost velmi dobře spolupracovala se Správou státních hmotných rezerv (SSHR). Neobchodovali jsme na základě výměny nebo obměny zboží, ale nákupu a prodeje. Naše společnost státním rezervám řádně zaplatila, takže my českému státu nedlužíme nic, protože jsme uhradili plnou výši kupní ceny daného paliva, dokonce vyšší než byla cena běžná. Dostali jsme od SSHR možnost mimosoudně se dohodnout, a kdybych nebyl činný ve straně pana prezidenta, asi by to bez mediálního zájmu i dohodou skončilo, protože žádný závazek prostě neexistuje. Dopadlo to jinak, obvodní soud rozhodl o pokutě ve výši 27 milionů korun. Proti tomu jsme podali odpor, který platební rozkaz zrušil. Až nás vyzvou k jednání, budeme hledat cestu 
k řešení problému. Není pravda, že někomu dluží společnost, kterou spoluvlastním. Jsme však připraveni 
i na jednání o mimosoudním řešení sporu.

Kdyby soud pravomocně rozhodl, že vaše firma částku 27 milionů musí uhradit, udělal byste to?
Věřím v nezávislost české justice. Obecně ale platí, že jako velmi zodpovědný muž bych nikdy nedopustil, abych byl označen za člověka, který zvýhodnil vlastní firmu na úkor českého státu.

Jak se úspěšný volejbalový reprezentant stane podnikatelem, místopředsedou SPOZ a poradcem prezidenta?
Není důvod o tom otevřeně nemluvit. Revoluce mě zastihla v Československu, konkrétně na vysoké škole 
v Brně, kde jsem bohužel studia ukončil jen jednou státnicí a diplomovou prací. Dostal jsem totiž sportovní nabídku z Německa, kam jsem odešel jako profesionální volejbalový hráč. Když se sponzor klubu dověděl o mé jazykové vybavenosti, doporučil mi, ať zanechám asociální činnosti a věnuji se obchodu. Je fakt, že ve vrcholovém sportu je člověk tak trochu otrok, záhy jsem pochopil, že život má i jiné dimenze, a začal jsem pracovat pro německou společnost, která mě vyslala do Ruska. Poté jsem asi pět let pracoval ve firmě, kde jsem byl spolumajitelem, a zásoboval jsem ruský trh špičkovými automobily. Možná bych ještě někde našel diplom pro jednoho z nejlepších exportérů.

S touto zkušeností jste se po roce 2000 vrátil domů a spoluzaložil firmu Lukoil Aviation Czech pro dovoz leteckého benzinu?
Teď vám prozradím tajemství mého života, které ještě nikdo nepublikoval. V Rusku jsem potkal ženu, do níž jsem se zamiloval a kterou jsem si vzal. Ona měla dceru z prvního manželství a chtěla ji uchránit před svody velkoměsta. Praha se jí zdála být dobrým útočištěm. Tehdy jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Česka. Trochu jsem tušil, co se stane. Pro moji tehdejší ženu se metropole stala malou, náš vztah skončil a já už zůstal v Praze.

A časem se stal hradním poradcem pro energetiku. Proč zrovna pro ni?
Jsem jedním z devíti členů expertního poradního týmu, to je moje oficiální role.

Bezplatná?
Neberu za to žádnou mzdu ani odměny. Nestal jsem se ale prezidentovým poradcem během kampaně. Náš vztah je dlouhodobý a neformální, prověřila ho historie. Když se mě pan prezident zeptá na názor i v záležitostech, které se energetiky netýkají, rád mu ho řeknu.

Není tedy pravda, že výsostné místo vedle hlavy státu jste si zasloužil schopností sehnat hodně peněz na jeho kampaň?
To jsou jen spekulace, které slouží nějakému účelu. Nejsem jen tím člověkem, který naplnil rozpočet prezidentské kampaně. Myslím, že náš vztah je daleko hlubší.

O poměrech na Pražském hradě se vyprávějí legendy. Dokonce se objevují nákresy místností, které využíváte a jsou hned vedle prezidentovy pracovny. Co říkáte na zvěsti, že soupeříte 
s protokolářem Jindřichem Forejtem o prezidentovu přízeň 
a spolu s kancléřem Vratislavem Mynářem záměrně vytváříte kolem Miloše Zemana informační a personální bublinu, aby se k němu nikdo jiný nedostal?
Všechny zdánlivě složité věci bývají velmi jednoduché. Miloš Zeman už v politice zažil téměř všechno a podobné chování svého okolí by nikdy nedovolil. My jsme na Hradě od toho, abychom mu poskytovali co nejlepší servis. Pan kancléř Mynář byl zpočátku hozen do vody zcela neznámého prostředí, takže některé výtky vzhledem 
k těm prvním týdnům jeho působení mohou být možná oprávněné. Důvěra pana prezidenta k Vratislavu Mynářovi je ale velká. Pana Forejta si cením, je to výborný protokolář, který má velké zkušenosti z éry Václava Klause. Každý den slýchávám od pana prezidenta chválu na jeho práci. Vzhledem k obrovskému objemu protokolárních povinností se nyní tento odbor rozšířil o Miroslava Sklenáře, který má stejně skvělé renomé jako Jindřich Forejt.

Martin Nejedlý, statutární místopředseda SPOZ, poskytl 1. října v Praze rozhovor Deníku.

Čili odchod Jindřicha Forejta do diplomacie, ať už do Vatikánu, či Berlína, se nechystá?
Není to vůbec na pořadu dne.

Jste také politikem, místopředsedou Strany práv občanů. Má tato bývalá prezidentova strana místo na politické scéně?
Rozhodně ano, zvláště pod novým předsedou Janem Velebou. V roce 2010 nám sněmovna unikla o šest desetin procenta. Bylo velmi těžké stranu znovu rozpohybovat, aby se neřeklo, že to byl jen účelový projekt přátel Miloše Zemana, který neuspěl 
a skončil. SPO má nyní přes dva tisíce členů, většinou jde o lidi, kteří pomáhali při prezidentské volbě a chtějí 
v práci pokračovat. Podle mě je správné jim tu možnost dát. Udělat krátký proces, stranu rozpustit a jít od toho by mi připadalo zbabělé. SPO nyní vede Jan Veleba, jehož většina lidí zná a váží si ho jako bývalého předsedy Agrární komory. Naše kandidátky do komunálních voleb, které byly sestaveny 
v regionech, mají šanci na úspěch. Do Senátu posíláme několik významných osobností a třeba František Čuba je podle mě skvělým kandidátem.

Říká se, že máte velmi blízko 
k ministrovi vnitra Milanu Chovancovi z ČSSD, který sehrál důležitou roli v povolební situaci. Znáte se z Plzně, kde působí váš švagr?
Moje žena pochází ze Žiliny a její sestra Andrea Verešová je vdaná za Daniela Volopicha, plzeňského či lépe řečeno přeštického právníka. To ale nijak nesouvisí s Milanem Chovancem. My jsme prezidentskou kampaň absolvovali v mnoha krajích 
a v tom Plzeňském se nám dostalo velmi důstojného přijetí tehdejším hejtmanem Milanem Chovancem. V tu dobu nikdo netušil, že se za dva roky stane ministrem vnitra. Nepatřím k těm, kdo si lidí váží pro funkce, jaké zastávají. Můj vztah k panu Chovancovi by byl stejný, 
i kdyby nebyl ministrem, ba ani hejtmanem.

Poznali jste se tedy až během prezidentské kampaně?
Bylo to ještě dříve, při vytváření regionální struktury SPOZ. Když někam přijedu na návštěvu, mám ve zvyku se neformálnímu hostiteli ohlásit a představit se.

Jak vnímáte současnou koalici. Jste spokojen s výkonem tria Sobotka, Babiš, Bělobrádek?
Ne. V koalici se musí dělat příliš mnoho kompromisů, složitě se hledá společný názor. Daleko čistší je, když vítězná strana vládne sama po celé volební období. Nemuseli bychom být svědky toho, co nyní prožíváme a z čeho jsem zděšen. Mám na mysli výměnu názorů mezi ministrem financí Babišem a ministrem zdravotnictví Němečkem. Kdyby tu byla jednobarevná, byť menšinová vláda, premiér by si to vyřešil se svými kolegy sám a před občany by se neodehrávala taková tahanice.

Martin Nejedlý, statutární místopředseda SPOZ, poskytl 1. října v Praze rozhovor Deníku.

Na čí straně tedy v tomto sporu jste?
Na ničí. Hádky v přímém přenosu prostě nejsou dobrým vzkazem občanům.

Hodně se spekuluje také o vztahu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Říká se, že je hodně účelový a Zemanův souhlas se jmenováním Andreje Babiše ministrem bude posléze odměněn jeho podporou při druhé prezidentově kandidatuře. Bude o ni Miloš Zeman usilovat?
Z pohledu Martina Nejedlého jako občana ČR bych si to velmi přál. Ale je to ještě velmi daleko, existuje spousta faktorů, které na to budou mít vliv. Samozřejmě to hlavní rozhodnutí bude muset učinit pan prezident, který 28. září oslavil 70. narozeniny. Teď jsem ale byl 
s hlavou státu na návštěvě Zlínského kraje a mluvil jsem se spoustou lidí, aniž by mě poznali. Jejich ohlasy na Miloše Zemana byly velmi pozitivní. Bude-li pan prezident v plné síle, byl bych moc rád, kdyby získal i druhý prezidentský mandát.

Právě na té návštěvě zazněla otázka novináře České televize, proč se na večeři s představiteli kraje podával gothajský salám. Na první pohled vypadá hloupě, ale možná je v odpovědi na ni jádro pudla a část kouzla Miloše Zemana, nemyslíte?
Patřím ke generaci, která vyrůstala na gothaji. Mnoho dietologů a lékařů by asi bylo proti tomuto stravovacímu návyku. Jsem ale rád, že ta větší polovina lidí, která volila Miloše Zemana, má gothaj na jídelníčku i dnes. Těžko si dovedu představit, že rozumí jinému výraznému představiteli české politické scény, který rád hovoří o výborných francouzských restauracích a foie gras.

KDO JE MARTIN NEJEDLÝ- Narodil se 7. července 1966 v Kunovicích.
- Studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, ale kvůli sportovnímu angažmá profesionálního volejbalisty v Německu školu nedokončil.
- V Německu založil několik firem, v 90. letech minulého století prodával automobily v Rusku.
- Od roku 2000 podniká v České republice, jeho firma ENE Investment má 40procentní podíl ve společnosti Lukoil Aviation Czech.
- V roce 2010 se stal místopředsedou Strany práv občanů – zemanovci, jímž je dodnes.
- Je poradcem prezidenta Miloše Zemana.
- Je podruhé ženatý, má devítiletou dceru a sedmiletého syna.