Konkrétně o diplom přijde absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná správa Právnické fakulty MU a absolvent magisterského studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy Pedagogické fakulty MU.

Z celkového počtu více než 124 tisíc prací odevzdaných ve sledovaném období, prošlo důkladným posouzením 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací, u nichž byla s pomocí elektronického systému nalezena shoda alespoň 30 procent s jiným dokumentem. 

Správní řízení

U deseti prací z let 2016–2018, kde bylo doloženo podezření z plagiátorství a zároveň byla splněna zákonem stanovená maximálně tříletá lhůta od data obhajoby, bylo v srpnu 2019 zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti. Těmito pracemi se pak zabývala komise MU. 

“Shromážděné podněty zaměřené na prevenci plagiátorství a zvýšení povědomí o etických aspektech akademické práce budou nyní rozpracovány v rámci centralizovaného projektu ministerstva školství, do kterého se zapojilo dvanáct vysokých škol a jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita,” dodává Fojtová. 

Program na odhalování plagiátů v závěrečných pracích zavedla Masarykova univerzita jako první v České republice v roce 2006. Systém následně začala využívat řada vysokých škol v České republice a na Slovensku.

Systém na odhalování plagiátů používá od dubna 2011 také brněnské Vysoké učení technické. Srovnává nové práce se všemi diplomkami odevzdanými od roku 2007. Přesto sítí mohou případně nepoctivci proklouznout. „Většina závěrečných prací na VUT je technického charakteru. Podstatnou část tvoří originální výkresy, výsledky měření a experimentů, animace, grafy, výpočty, zdrojové kódy či algoritmy. Jelikož se antiplagiátorská kontrola zaměřuje na shody v textu, nemusí pochybení odhalit,“ vysvětlila mluvčí VUT Radana Koudelová.

Kontrola kvality absolventských prací proto podle jejích slov závisí hlavně na samotných studentech, jejich vedoucích, oponentech práce a celé zkušební komisi, která zasedá u závěrečných obhajob. „VUT například odebralo diplom ve správním řízení v roce 2014 absolventovi navazujícího magisterského studia se zaměřením na architekturu. Odhalení tohoto plagiátu ale nebylo dosaženo antiplagiátorským systémem, protože shoda nebyla v textové části práce. Dobře zafungovala kontrolní činnost fakulty,“ popsala případ mluvčí.