Výsledky ukázaly, že zatímco nejoblíbenějším předmětem jedenáctiletých páťáků je právě matematika (33 procent), patnáctileté žáky 9. tříd baví jen zřídka (7 procent). Budoucí středoškoláci dávají přednost angličtině a zeměpisu. Jde tedy o to, jak původní nadšení pro královnu věd přetavit v zajímavý výklad i ve vyšších ročnících. Jednou z reakcí na prokázané zhoršení výsledků v tomto předmětu a na doložené negativní postoje žáků je projekt Matematika s chutí. „Výuka je zaměřena spíš na reprodukci a imitaci než na tvořivost žáka a na rozvoj jeho intelektu, na hledání odpovědí. Učitel musí vzbudit potřebu poznávat, přivést děti ke kladení otázek, k pátrání a objevování,“ míní jeho autoři.

Oblíbenost předmětů na základní škole

V průzkumu Tutoru ovšem ještě víc než matematika propadla čeština, kterou jako zamilovaný předmět nezmínilo ani jedno z 500 oslovených dětí. Dvě třetiny páťáků uvedly, že pokud by dělali přijímací zkoušky na gymnázium, z dvojice čeština-matematika se více obávají češtiny. U deváťáků tomu bylo naopak, 65 procent se jich více bojí matematiky.

„Na prvním stupni matematika dětem přijde jednoduchá, jsou to v zásadě kupecké počty. Naopak na druhém její náročnost roste a ubývá zábavných pracovních sešitů,“ komentuje výsledky průzkumu Miluše Vondráková, akademická ředitelka přípravných kurzů společnosti Tutor.

A na konto češtiny dodává: „Abstraktní myšlení se u dětí vytváří až kolem desátého roku věku, ale ve škole musejí pochopit časování, skloňování, poznávat větné členy. Možná bychom se při výuce češtiny měli posunout od memorování seznamů děl ke čtenářským dovednostem a práci s informacemi.