Vyplynulo to z mezinárodního šetření PISA, jehož se loni zúčastnilo 65 zemí. „Naše školství je stabilizované a pomalu se zvedá," zhodnotil včera zveřejněnou zprávu ministr školství v demisi Dalibor Štys. V matematických dovednostech, kde české školáky dlouhodobě tlačí bota, české patnáctileté děti předčily své vrstevníky 
v USA, Rusku i na Slovensku. Naopak lépe na tom jsou například v Německu a Rakousku. Největší kvalitativní skok, a to ve všech oblastech, zaznamenali Poláci. „To je zajímavé zjištění, které si zaslouží speciální analýzu," uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Testování se v Česku podrobilo 300 škol a 6500 žáků. V matematické gramotnosti jsou na tom nejhůř žáci z Jihočeského kraje, naopak nejlépe v kraji Pardubickém, kde předčili dřívější premianty z Prahy a Libereckého kraje. Nadprůměrné znalosti vykazují naši školáci v přírodovědné gramotnosti.

Malé náklady, dobré výsledky

K zajímavým zjištěním patří, že tuzemský vzdělávací systém dosahuje slušných výsledků s poměrně malými náklady. „Z tohoto pohledu je velmi efektivní," konstatovala národní koordinátorka PISA Jana Palečková.

Méně potěšitelný je závěr, že náš vzdělávací systém se stále neumí vypořádat se sociálními nerovnostmi ve společnosti. „Děti z bohatých rodin, které si mohou dovolit kvalitní školu, učebnice, jazykové kurzy nebo doučování, jsou na tom výsledkově lépe," přiznal otevřeně ministr Štys. „Česká republika byla loni jednou z pěti zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s nejsilnějším vlivem socioekonomického zázemí na výsledky žáků.

Ve srovnání s rokem 2003 tento vliv zesílil, což může vypovídat o určitém nárůstu nerovnosti v oblasti vzdělávacích příležitostí," píše se v závěrečné zprávě PISA pro ČR.

Rovný přístup pro všechny

„Pokud chceme dostat výsledky našich žáků nad průměr, musíme se soustředit právě na řešení tohoto stavu. Je nutné dbát na rovný přístup ke vzdělání pro všechny, tak aby nedocházelo k privatizaci veřejného vzdělávání či vylučování sociálně slabších ze vzdělávacího systému," reagoval na zprávu stínový ministr školství ČSSD, senátor Marcel Chládek. Totéž zdůrazňuje i expert a mluvčí vzdělávací neziskové společnosti EDUin Tomáš Feřtek: „O tom, že selekce je hlavním důvodem našeho propadu, víme už mnoho let, ale zatím jsme s tím nic neudělali."

Znepokojivě zní i závěr šetření o školní atmosféře: „Hodnota indexu vypovídajícího o tom, zda žák považuje školu za přátelské prostředí, poklesla za posledních devět let tak, že byla v roce 2012 mezi zeměmi OECD nejnižší." Pozoruhodné je i konstatování, že se zhoršují matematické výsledky posluchačů víceletých gymnázií, jejichž výpadek nahrazují žáci 9. tříd.
Všechna složitá a nákladná testování ovšem blednou 
v konfrontaci s realitou. Jak zjistili zpravodajové Nymburského deníku, na zdejším osmiletém gymnáziu se debatovalo o možnosti ověnčit ho jménem bývalého studenta, slavného spisovatele Bohumila Hrabala. Petici, která s tím nesouhlasí, podepsalo 450 studentů. A důvod? Kromě absurdních argumentů, že Bohumil Hrabal nebyl příliš vzorný student a nevedl řádný občanský život, zazněl asi ten nejpravděpodobnější z úst předsedy studentského parlamentu Tomáše Formánka: „Studuji na této škole šest let, a dosud jsem o Bohumilu Hrabalovi nic neslyšel." Experti na čtenářskou gramotnost mají námět k přemýšlení.

PISA

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal: Zastavili jsme pokles znalostí, který začal před deseti lety

Matematické znalosti českých patnáctiletých žáků se za poslední tři roky mírně zlepšily. Podle nedávno jmenovaného ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je to díky zvýšenému počtu hodin matematiky i cílené podpoře jejích učitelů.

Tomáš Zatloukal

Zpráva PISA za loňský rok je pro české školství příznivá, oproti roku 2009 vykazuje mírné zlepšení výsledků, i když je to stále horší než před deseti lety. Jak ji čtete vy?
Tak, že v matematické 
a přírodovědné gramotnosti došlo k zastavení poklesu, který začal po prvních šetřeních v letech 2000 a 2003. V porovnání s rokem 2009 nyní dokonce pozorujeme mírné a v případě čtenářské gramotnosti i výrazné zlepšení. Trend je pozitivní 
i směrem do budoucnosti.

Vysvětlujete si to lepším přístupem pedagogů, nebo sžitím škol s novým konceptem vzdělávacích plánů, které nahradily osnovy?
Česká školní inspekce každoročně sleduje jednotlivé gramotnosti. Minulý týden jsme shodou okolností vydali tematickou zprávu o úrovni podpory rozvoje čtenářské 
a matematické gramotnosti. Obsahuje i určité indicie, které odhalují příčinu obrácení nepříznivého trendu. 
V případě matematické gramotnosti je to výrazné zvýšení počtu hodin matematiky proti rámcovému vzdělávacímu programu, který určuje minimální hodinovou dotaci. Školy velmi často kromě toho zařazují matematiku mezi volitelné předměty, zapojují se do předmětových soutěží, motivují žáky ke studiu matematiky a vysvětlují její široké uplatnění.

Dá se tedy říct, že soustředěné úsilí na podporu konkrétního předmětu a jeho vyučujících stoprocentně přinese kladný výsledek?
Určitě, cílené intervence do vzdělávacího systému se 
z hlediska kvality ukazují jako efektivní. Zejména pak jde o podporu učitelů a jejich předmětů.

Jak to vypadá u těch zbývajících gramotností?
U čtenářské gramotnosti došlo k významné systémové podpoře. Školy se na čtenářství výrazně zaměřují, vytvářejí k němu i podmínky, mají různé čtenářské koutky, knihovny, literární soutěže. Zároveň mají určeného pedagoga, který se v rámci učitelského sboru čtenářskou gramotností speciálně zabývá. Nejde totiž zdaleka jen o český jazyk, ale o průřezovou záležitost, o schopnost porozumět textu.

Bavíme se tady o výsledcích velkého mezinárodního srovnání dovedností patnáctiletých žáků. Jak se stavíte k tomuto nástroji zajišťování úrovně znalostí školáků? Koneckonců školní inspekce má za sebou tříletý projekt plošného testování.
Musíme odlišit plošné testování a šetření zaměřená výběrově, podobně jako PISA. Plošné testy jistě mají význam pro žáky, školy, zřizovatele i stát. Není ale nutné je realizovat každý rok, protože v takové frekvenci nepřinášejí zásadní informace. Zásah do vzdělávacího systému má totiž určitý časový rytmus, který je spíš v řádu let než měsíců. Naopak vidím velký prostor pro výběrová testování na vzorcích škol, která budou navázána na naše inspekční šetření a zaměřena na jednotlivé gramotnosti, čili takové malé národní PISA.

Co s obrovskými soubory získaných dat může centrum dělat, když tady vlastně funguje čtrnáct regionálních školských soustav?
Data z mezinárodních šetření byla dlouhou dobu jediná, jež měl vzdělávací systém k dispozici. Tříletým projektem, který česká inspekce realizuje, získáváme data další. Ta jsou důležitá pro získávání zpětné vazby o vzdělávacím systému. Ministerstvo školství díky nim zjišťuje, jak se jeho rozhodnutí projevují v praxi. My tedy budeme se získanými daty pracovat daleko intenzivněji než doposud a na konci jara příštího roku chceme prezentovat další výsledky a zajímavé souvislosti plynoucí z mezinárodního šetření PISA.