Odborníci, kteří jej pro vládu vypracovali, v něm zmiňují také možnost vzniku veřejného diáře funkcionářů, kde by byly na internetu zveřejňovány a denně aktualizovány jejich schůzky. Pokud jej vláda schválí, měla by hotový zákon o lobbingu dostat na stůl do poloviny roku.

Návrh na veřejné diáře je však v dokumentu předkládán jen jako možná varianta, "z důvodu avizovaného nesouhlasu s veřejnými diáři ze strany lobbovaných", tedy například poslanců, senátorů, členů vlády a jejich náměstků, asistentů všech těchto lidí a v jedné z variant také starostů, místostarostů, ředitelů a tajemníků krajských úřadů či členů zastupitelstva. Ti by měli také mít ze zákona zakázáno od lobbistů přijímat jakékoliv výhody nebo jen jejich sliby.

V době, kdy česká politická scéna řeší kauzu s odposlechy telefonických rozhovorů mezi bývalým primátorem Pavlem Bémem a podnikatelem Romanem Janouškem, které mají dokládat Janouškův zákulisní vliv na rozhodování pražského magistrátu, navrhují vládní odborníci, aby lobbisté měli povinnost se registrovat u příslušného nově vzniklého orgánu. Tomu by měli pravidelně oznamovat, kdy a u koho lobbovali, a také předkládat výroční finanční zprávu.

Aby bylo možné kontrolovat, zda se takové schůzky uskutečnily, navrhuje také to, aby lobbovaní, tedy ti, s nimiž lobbisté mluvili, své schůzky s nimi oznamovali. Takový seznam by byl neveřejný a odevzdával by se až po uskutečnění schůzky.

Orgán, který by kontroloval lobbistické schůzky, by měl také spravovat registr lobbistů a projednával případné správní delikty v této problematice. Mohl by jím být například parlamentní zmocněnec. Materiál z dílny vicepremiérky Karolíny Peake (VV) ale připomíná i práce na vzniku Úřadu pro veřejný dohled nad financováním politických stran a hnutí a doporučuje, aby se tento úřad "staral" také o problematiku lobbingu.

Materiál také doporučuje do budoucího zákona o lobbingu zakotvit pravidlo o dočasném zákazu výkonu lobbingu na dobu dvou let pro někdejší politiky a státní úředníky. Pravidlo má zabránit "jevu otáčivých dveří", kdy se tito lidé ihned po odchodu z funkcí stávají lobbisty. Zvažováno je i zavedení "legislativní stopy", která by měla umožnit zjistit, na kterých zákonech, či pozměňovacích návrzích se lobbisté podíleli.

Pokud vláda materiál schválí a bude vypracována konkrétní podoba zákona, je navrhováno, aby norma začala platit od 1. července 2013.