Velký zájem pozorují například zaměstnanci Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou. „Máme otevřeno dva dny v týdnu. Od ledna, kdy se začal vysílat seriál, je o matriky mnohem větší zájem. 
V místnosti pro studování dokumentů pravidelně sedávají vždy minimálně čtyři lidé," uvedl archivář Vít Křesadlo.

Mezi návštěvníky převažují genealogové. „Jsou to lidé, kteří se zabývají sestavováním rodokmenů. Hledají informace a dávají dohromady rodinné vazby. Kromě toho se učí číst nejrůznější klikyháky, protože zápisy v matrikách jsou často nečitelné," vysvětlil brněnský genealog Karel Dvořák.
Fenomén hledání předků oslovil například i Jaroslava Konečného z Krucemburku na Havlíčkobrodsku. „Začal jsem se o historii rodiny zajímat 
v okamžiku, kdy jsem si v jedné knize přečetl o bitvě u Przemyslu v létě 1915. Uvědomil jsem si, že tam padl i můj praděd z matčiny strany. Vypravil jsem se proto za příbuznými a dal dohromady první údaje a fotografie. Jsem tedy teprve na začátku dlouhé cesty," uvedl Konečný. Vysokou návštěvnost hlásí také digitalizované matriky. Ty nabízí k prohlížení třeba internetová stránka www.actapublica.eu, kde lidé najdou většinu matrik Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Museli změnit systém

„Pilotní verzi jsme spustili 
v roce 2009. Tehdy se na stránky přihlašovalo průměrně 1500 lidí měsíčně. Teď je to 5500 přihlášení," uvedla Lucie Křížová z Moravského zemského archivu. Kvůli velkému objemu dat tu museli dokonce změnit systém. Od dnešního odpoledne by měly být údaje dostupné rychleji.

Podle genealoga Karla Dvořáka lze předky vyhledat až do poloviny sedmnáctého století. „Jeden můj známý se díky urbářům, soupisům nemovitostí a seznamům věřících či poddaných dostal až do roku 1510. Na základě matrik se dá ale dopátrat jen do druhé poloviny sedmnáctého století," uvedl Dvořák. Lidé, kteří si chtějí sestavit rodokmen, musejí znát především místo narození předka. Bez tohoto údaje se dále nedostanou. Pouze datum narození nestačí. Pokud mají badatelé k dispozici rodné, oddací nebo úmrtní listy, jde hledání snadněji.

Lidé, kteří hledáním nechtějí ztrácet čas, mohou využít služeb profesionálních genealogů. Jedním z nich je například Ivo Sperát z Brna. Podle něho zájemců přibývá. „Nejčastěji si u mě lidé objednávají takzvaný vývod. Jednoduše řečeno rodokmen, který zobrazuje pouze předky. Nabízím také zpracování rodokmenu otcovské linie, to znamená, že hledám otce otce, jeho otce a tak dále," řekl Sperát. Vytvořit rodokmen podle něho zabere i několik měsíců každodenní práce. Cena celého rodokmenu nebo otcovy linie záleží i na vstupních informacích. „Pokud mi klient dodá větší množství údajů, vyjde ho to levněji. Je to také rychlejší," doplnil Sperát s tím, že vývod stojí přibližně dvacet tisíc korun, rodokmen otcovy linie asi tři a půl tisíce.