Velmi podobné odpovědi přitom zněly od gymnazistů i absolventů středních odborných škol. „Výsledky průzkumu napovídají, že studenti potřebují a chtějí jiný způsob výuky, než jaký se nyní na středních školách nabízí a kterým nejspíš prošli i jejich rodiče. Pokud má téměř polovina maturantů dojem, že se za třináct let školní docházky nenaučili učit se, měli bychom se nad tím zamyslet,“ říká Miluše Vondráková, akademická ředitelka společnosti Tutor.

Biflování vadí

Její slova podtrhují další zjištění aktuálního šetření. Středoškolákům nejvíc vadí, že je výuka příliš výkladová, málo interaktivní a důraz se klade na memorování přehnaného množství teoretických informací. Mezi dalšími problémy zmiňovali systém známkování, malou kompetenci některých učitelů či nutnost nosit i v devatenácti letech omluvenky od rodičů. 

Maturanti ze Smíchovské střední průmyslové školy v Praze se připravují na sepsání slohové práce z českého jazyka 10. dubna 2019, kdy na středních školách začaly státní maturity.
Maturantům šla letos matematika lépe. V češtině se ale mírně zhoršili

Zajímavá zjištění přinesly otázky na oblíbenost maturitních předmětů. Z dvojice český jazyk/matematika má 60 procent letošních maturantů raději první předmět, 36 procent druhý. Přitom nejvíce dotázaných středoškoláků, 34 procent, mělo obavy ze zkoušky z češtiny a literatury (ta je povinná pro všechny), 21 procent z matematiky, 20 procent z cizího jazyka a 26 procent z jiného předmětu v rámci školní části maturity. 

Lepší výsledky

Maturity - InfografikaZdroj: DeníkA jaké jsou reálné výsledky státní části maturitní zkoušky? Letos to dopadlo lépe než loni. Významné je to hlavně u matematiky, v níž uspělo 84,4 procenta žáků, což je proti loňsku zlepšení o 6,3 procentního bodu.

Pozitivně se do něho nepochybně promítlo prodloužení času na vyřešení úloh. Posun hlásí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) i u zkoušky z cizího jazyka. V angličtině, kterou si zvolilo 94,5 procenta prvomaturantů, uspěla drtivá většina – 96,4 procenta. Je to o 2,6 procenta víc než minule. Český jazyk a literaturu zvládlo téměř 90 procent středoškoláků.

Nejhůře dopadla němčina, v níž neuspěla čtvrtina dětí, avšak i tak úspěšnost vzrostla oproti loňsku o 11 procentních bodů. Lépe se letos dařilo žákům na všech typech škol, na učilištích propadlo 29,7 procenta žáků, téměř o pět procent méně než v roce 2018. Tradičními premianty jsou gymnazisté, ale i ti udělali pokrok, počet loňských 1,6 procenta propadlíků se snížilo na 0,7 procenta. 

Ilustrační foto
Má být maturita z „matiky“ povinná? Ano, ale jen někde, shodují se čtenáři