Ministr Plaga je v poměrně komfortní situaci, protože zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem podporují opozice i vlivné vzdělávací organizace, jako jsou SCIO a EDUin nebo Středoškolská unie. Jakkoli se například členovi školského výboru Martinu Baxovi (ODS) nelíbí vládní tlak na poslance, i on uznává, že jde o správný krok. „Ze svého plzeňského regionu vím, že rodiče se zdráhají dávat děti na odborné střední školy, protože se obávají povinné maturity z matematiky,“ řekl na sněmovním semináři.

Ilustrační fotografie.
Povinná maturita z matematiky? Vláda je proti

Maturita z matematiky - InfografikaZdroj: DeníkOpačný pohled mají zástupci zaměstnavatelů, konkrétně Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle nich je matematická gramotnost ověřená maturitou nezbytná, stejně jako zkouška z českého a cizího jazyka.

Nejčastější výtka směřující na ministerstvo školství se týká změny postoje, která neprošla připomínkovým řízením, neopírala se o data a řídila se politickou objednávkou. „Už v roce 2016, kdy byla uzákoněna povinná maturita z matematiky, mi bylo jasné, že se neuskuteční. V roce 2021 jsou volby, takže matematika má smůlu,“ řekla šéfka Aso-ciace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Tvrdá data

Faktem však je, že ministr školství vycházel ze závěrů České školní inspekce a především dat z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tuto obsáhlou analýzu má Deník k dispozici. Je v ní detailně popsána struktura maturantů v časové řadě, jejich výběr maturitních předmětů a úspěšnost. Rozebrány jsou krajové odlišnosti, řádné a opravné termíny, výsledky podle typu škol i pohlaví.

„Oproti roku 2012 je podíl volby matematiky v roce 2018 o 20,4 procenta nižší,“ píše Cermat. Zájem o matematickou maturitu nejméně klesá u gymnazistů, vybralo si ji 31 procent prvomaturantů, na oborech SOŠ si ji zvolilo jen 16 procent žáků, což je oproti roku 2013 pokles o polovinu. Celková neúspěšnost se sice nyní snížila na 15,8 procenta, ale ministerstvo to přičítá jednak menšímu počtu maturujících z matematiky, jednak prodloužení času na řešení úloh. U netechnických oborů na SOU ovšem neuspělo 60 procent žáků.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
Povinná maturita z matematiky? Plaga navrhne vládě její zrušení

Nejdůležitějším argumentem je ale skutečnost, že středoškoláci si nevědí rady především se zadáními, jež mají běžné využití v praxi. „Velmi často jde o úlohy vyžadující kombinaci znalostí, jde o výpočet procent, trojčlenku, řešení soustavy rovnic, úpravy výrazů, příklady z planimetrie, stereometrie apod.,“ vypočítává mluvčí resortu školství Aneta Lednová. U nich je průměrná úspěšnost kolem 35 procent.