Z materiálu, který má Deník k dispozici, vyplývá, že jde především o posunutí termínů. Didaktické testy, které se měly konat začátkem května, se překládají až na jeho konec (24. až 26. 5.). Souvisí to se změnou data přijímacích zkoušek na střední školy, které také proběhnou v květnu (pro čtyřleté obory 3. a 4. 5., pro víceletá gymnázia 5. a 6. 5.).

Ústní zkouška z jazyků nepovinná

Zcela zásadní změnu nabízí ministr Plaga v té části povinné maturity, která se přesunula do škol, tedy v ústní zkoušce z češtiny a cizího jazyka. „Stávají se zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude, nebo nebude,“ konstatuje ministr.

V případě, že se žák rozhodne je neabsolvovat, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Úspěšné zvládnutí didaktického testu tak bude považováno za plnohodnotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Úlevy pro žáky s pracovní povinností

Vstřícné bylo ministerstvo k středoškolákům, kteří měli pracovní povinnost, nebo dobrovolně pomáhali v nemocnicích a sociálních službách. Pokud tito žáci odpracovali minimálně 160 hodin, nebudou psát didaktický test a slovem „uspěl“ budou automaticky hodnoceni v této části společné zkoušky.

„Do hodnocení se započítají výsledky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka za druhé pololetí v 1. až 3. ročníku, v posledním ročníku pak vysvědčení za 1. pololetí,“ sdělil ministr školství Plaga. Tito žáci se navíc mohou rozhodnout, zda test napíší, či ne. I kdyby v něm ale neuspěli, do dokladu o složení maturity se to nepromítne.

Praktické zkoušky se odsouvají

Profilové zkoušky se nově budou konat od 1. června do 23. července, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. „V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že praktické zkoušky je možné realizovat až do 27. srpna 2021,“ uvádí se v materiálu ministerstva školství. V takovém případě se počítá s tím, že žáci si doplní znalosti z praktické výuky v průběhu července a srpna.

Závěrečná zkouška pro maturitní obory s výučním listem nebo učňovské obory proběhne standardním způsobem. „Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný výcvik, se nově prodlouží období pro konání závěrečné zkoušky do konce měsíce srpna 2021,“ sdělil resort školství.