Cermat nyní nabízí široké veřejnosti možnost získat prostřednictvím orientovaných pohledů do výsledků strukturované informace," uvedl Jiří Zíka, ředitel Cermatu, který maturity připravuje.

Potud tedy náleží resortu školství pochvala. Jenže otázka je, zda současná podoba závěrečné středoškolské zkoušky odpovídá potřebám informační společnosti 21. století. Vzdělávací společnost Scio soudí, že nikoliv. Připravila model maturitní zkoušky um21, kde hlavní roli hraje schopnost žáků používat získané znalosti i pracovat se zdroji. Podle tohoto modelu, inspirujícího se například 
v Dánsku, po dvouleté přípravě letos poprvé v profilové části zkoušky maturovali žáci Gymnázia Teplice. Celkově jde o změnu pohledu na středoškolské vzdělávání, jiný důraz na to, co a proč se žáci učí.

„Podstatou um21 je schopnost definovat v zadané modelové situaci problém, najít potřebné informace a posoudit jejich věrohodnost, na základě tohoto postupu pak formulovat jasný závěr," uvádí Bohumil Kartous ze Scio.

CO JE um21

um = učíme se myslet
Jde o prototyp závěrečné středoškolské zkoušky, která odráží větší míru znalostí a dovedností. Staví maturanta před problém řešitelný prostřednictvím znalostí v daném oboru, ale 
zároveň také pomocí informací, které jsou ve 21. století shromažďovány díky elektronickým zdrojům.

JAK VYPADÁ ZADÁNÍ

Ekonomický růst
Musíme stále jen růst? Přečtěte si polemiku s článkem ekonoma Tomáše Sedláčka, kriticky zhodnoťte názory všech diskutujících a sepište vlastní článek pokračující v polemice, který zveřejníte na svém blogu nebo v internetové diskuzi pod polemikou.

Zdroj: Scio