„Novela přesouvá písemnou práci a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, do profilové části,“ popsala Deníku klíčový posun mluvčí resortu Aneta Lednová.

Znamená to, že všechny součásti státní maturity, tedy zkouška z češtiny a buď z matematiky, nebo cizího jazyka, se budou konat už jenom formou didaktického testu. Sloh a ústní zkoušení budou mít v gesci jednotlivé školy.

Testy bude zadávat a hodnotit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), kritéria k těmto zkouškám určí ministerstvo školství. Při hodnocení společných částí se již nebude využívat metodika Cermatu. Bude jen na školách, jaká témata zvolí pro písemné práce i ústní zkoušení. Obsah zadání mohou přizpůsobit danému oboru vzdělávání. Lednová však zdůrazňuje, že jejich libovůle nebude bezbřehá: „Obsah a témata zkoušek budou výlučně v gesci škol, ale aby zůstaly zachovány určité společné znaky i náročnost zkoušek, novelizovaná vyhláška stanovuje společné parametry pro všechny obory středního vzdělávání s maturitou.“

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová Deníku sdělila, že podle ní nejde o pozitivní posun. „Centrální hodnocení bylo jednotné, tudíž srovnatelné,“ míní Schejbalová, která je ředitelkou Gymnázia Nad Štolou v Praze 7. Naopak šéf Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček vnímá změnu jako krok pozitivním směrem: „Přesun písemné a ústní části do škol nám umožní do témat zahrnout i zaměření odborných škol.“

Musí uspět u všeho

K ústní zkoušce z českého jazyka a literatury bude vy-užit školní seznam minimálně 60 knih, ze kterého si žák vytvoří vlastní seznam 20 knih, jež se stanou jeho zkušebními tématy.

Na maturitním vysvědčení bude i nadále zvlášť hodnocena společná část a profilová část maturitní zkoušky. Pro celkovou úspěšnost u maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat obě části maturity. Vyhláška zároveň stanovuje, že hodnocení písemné práce tvoří 40 procent a ústní zkoušky 60 procent z celkového posouzení zkušebního předmětu.