Podle předběžných výsledků neúspěšnost žáků posledních ročníků SŠ u ústní zkoušce z češtiny vzrostla o 0,3 , v angličtině o 0,2 procenta. Didaktické testy dopadly ještě hůř. 
Z českého jazyka propadlo 2,7 procenta maturantů, z angličtiny 4,4 a z matematiky dokonce 24 procent žáků, kteří zkoušku dělali poprvé.

Gymnazisté přitom říkají, že testy byly letos obzvláště jednoduché. „Zkoušela jsem si didaktický test z angličtiny 
a měla jsem ho ze sta procent dobře," uvedla patnáctiletá kvartánka Karolína, již maturita čeká až za čtyři roky. Podobně se na adresu matematiky vyjádřil Mikuláš Dvořák, který letos maturoval 
na pražském Technickém lyceu Panská.

Potvrzuje se tak, že to, co je pro gymnazisty hračka, je pro žáky středních odborných škol a především čtyřletých učebních oborů velký oříšek. Zdaleka to neznamená, že by šlo o děti hloupé nebo neučenlivé. Pokud ale většinu studia věnují odborným předmětům a částečně praxi, nemohou na tom být stejně jako jejich vrstevníci ze škol, kde je daleko víc hodinových dotací matematiky či cizího jazyka.

Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) chce do tří let spustit pilotní model, v němž by byla jiná státní maturita pro gymnázia a odborné školy. Učni by absolvovali mistrovskou zkoušku.