Podobných informací, rad, pokynů, videí a studijních materiálů obsahuje nový portál www.O2chytraskola.cz spoustu. Firma O2 tak přichází s programem, který by měl pomoci žákům, učitelům i rodičům. Mezigenerační propast v informačních technologiích je totiž nepřítel, který by se nemusel společnosti jako celku vyplatit.

„Rozměr toho problému je obrovský, rizika ve formě neschopnosti si rozumět, ale také kyberšikany nesmíme podcenit, míní Jindřich Fremuth, generální ředitel O2.

Data například hovoří o tom, že 39 procent školáků se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese, přičemž ne vždy se mají na koho obrátit. Ve školách chybějí specialisté na informační technologie a 80 procent rodičů má jen základní uživatelské dovednosti.

Pilotní prověřování

Letos se proto projekt zaměří na počítačovou a mediální gramotnost a on-line bezpečnost. Příští rok se bude věnovat digitálním technologiím ve výuce a informatickému myšlení.

Aktéři prezentace se shodli, že portál lze dobře skloubit s platnými rámcovými vzdělávacími programy a kupodivu i na tom, že mobilní telefony se při výuce nemají zakazovat, ale plně využívat. Ztichnout mají hlavně o přestávkách.

Pilotním prověřováním portál prošel na sedmi základních školách. „Ve stovkách informačních zdrojů je těžké se orientovat, takže jsme rádi za službu, která se bude neustále vyvíjet, reagovat na potřeby učitelů i rodičů,“ uvedl Petr Samec ze ZŠ Mírová v Ústí nad Labem.

Do projektu se do 13. května mohou přihlásit všechny základní školy. Podmínkou je metodická práce s portálem a zacílení podpory na učitele a vzdělávací aktivity.

Iniciativu přivítal za ministerstvo školství Jaroslav Faltýn, šéf odboru předškolního, základního a speciálního vzdělávání: „Musíme rozšířit dovednosti učitelů při práci s digitálními technologiemi a také žákům ukázat, co všechno se s nimi dá dělat při získávání nových znalostí.“