Řečeno s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. V dětském mozku totiž do věku pěti let vzniká padesát procent všech nervových propojení, do sedmi pak 75 procent.

Není divu, že česká Mensa, tedy společnost sdružující lidi s nadprůměrným IQ, spustila projekt „Mensa pro školky“. Do programu se zapojily už desítky školek v Česku. Trénink, který zabere 15 minut denně, je určen pro všechny předškolákyi, odborníci ale věří, že díky němu zvládnou včas podchytit i děti nadprůměrně inteligentní.

Podle jejího předsedy Tomáše Blumensteina v mateřinkách totiž nejsou vždy nároční, jak by být mohli. „Neříkám, že to dělají špatně, ale v našich školkách se primárně stříhá a lepí, popřípadě maluje a tancuje,“ popisuje. V předškolním věku by se ale naopak měl dětský mozek všestranně zatěžovat, neboť je na to nachystaný, dodává Blumenstein.

Využívat kapacitu mozku

Cílem tréninku není zvyšovat inteligenci, která je z asi 80 procent vrozená, nýbrž naučit mozek více využívat jeho kapacitu. I proto provozuje Mensa v Praze už sedmnáct let osmileté gymnázium Buďánka pro mimořádně nadané děti. V rámci výuky je kladen důraz především na individuální přístup ke studentovi, což dokládá i průměrný počet 17 žáků na třídu či nabídka 45 volitelných předmětů, jak uvádí Blumenstein.

I tím se mohl pochlubit na víkendovém mezinárodním setkání, jehož se zúčastnilo více než 400 členů z 28 zemí celého světa. Společnost Mensa vznikla v roce 1946 v britském Oxfordu. V současnosti má Mensa po celém světě více než 100 000 členů.

Funkcí Mensy je především vytváření podmínek pro výměnu intelektuálních názorů a rozvoj talentu mládeže.

Mensa

ŠTĚPÁN ŽÁDNÍK, ČTK