Hovořil přitom k bodu, jehož schválením radní rozhodli, že uzavřou smlouvu s advokátní kanceláří Jansta Kostka & spol. Ta má město zastupovat v boji za lepší ovzduší.

V čem budou její aktivity, pokud rozhodnutí projde také ostravským zastupitelstvem, spočívat? Krátce řečeno, ve zpracování a následném podání tří podnětů.

První z nich by měl být na přezkum plnění integrovaných povolení, která stanovují množství emisí, jež mohou průmyslové kolosy vypouštět. Druhý podnět bude žádat Nejvyšší státní zastupitelství ČR, aby podalo kvůli ochraně veřejného zájmu žalobu na stát, který limity stanovuje a povolenky vydává. Třetí pak bude směřovat k rukám ombudsmana a vyzve jej, aby se zaměřil na nečinnost orgánů majících za úkol dohlížet na stav zdejšího ovzduší.

„Jde o zakázku malého rozsahu, která by měla přispět ke zlepšení ovzduší na Ostravsku. Podněty budou podány v řádech měsíců,“ doplnil Kajnar a závěrem dodal, že za služby město zaplatí advokátní kanceláři bezmála dva miliony korun bez daně.

Pozitivní vliv krize: ovzduší se zlepšilo

Problémy na celosvětových finančních trzích dostávají do problémů také hutní kolos ArcelorMittal Ostrava, který byl nucen omezit výrobu na polovinu. Zastavit své ekologické projekty ale údajně nehodlá.

Okna raději neotevírají, ačkoliv přes ně kvůli neustálé špinavosti často není vidět ven. Je to však pro ně pořád lepší, než kdyby jim šel dovnitř venkovní vzduch. To pak totiž mají pocit, jako by žili někde v kanále.

Lidí v nejznečištěnější ostravské části Radvanice a Bartovice se nyní výrazně dotýká celosvětová finanční krize. Na jedné straně zažívají úlevu, protože jejich hlavní nepřítel – hutní kolos ArcelorMittal Ostrava (AMO) – omezil výrobu. Vzduch je tak po dlouhé době čistší.

Zároveň se však začínají ozývat obavy, zda ocelářský gigant, který je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, bude i v této problematické době pokračovat ve svých ekologických projektech za miliardy korun.

„Registruji z médií, že se Mittal snaží vyvíjet nějaké aktivity, ale pokud neucítím výsledky nosem, tak tomu věřit nebudu. Ovzduší je tady totiž dlouhodobě špatné. Můžu jen doufat a věřit, že jejich projekty pro zlepšení nezastaví finanční krize,“ vyjádřil se osmačtyřicetiletý Tomáš Rejč z obvodu Radvanice a Bartovice.

Šetří, ale ne na ekologii

Podle Věry Breiové, mluvčí společnosti AMO, jsou však investiční projekty, které budou mít pozitivní dopad na životní prostředí v regionu, pro huť i nadále prioritou. „Ekonomická krize jejich realizaci dosud neovlivnila,“ řekla mluvčí.

Dále poznamenala, že co se týká úspor nákladů, je pro Mittal v této chvíli důležitá naprosto každá položka. Omezeny jsou všechny výdaje kromě těch, které jsou přímo svázány s výrobou, dopady na životní prostředí a oblastí bezpečnosti práce a zdraví.

„Výroba musela být přizpůsobena složité ekonomické situaci, která nás obklopuje, a možnostem našich odběratelů. V současné chvíli jsme museli snížit produkci zhruba na čtyřicet až padesát procent obvyklé úrovně,“ vysvětlila dále Věra Breiová.

Prašnost se snížila o třetinu

Spojitost AMO se stavem ovzduší v Radvanicích a Bartovicích vyplývá i z čerstvých údajů Zdravotního ústavu v Ostravě, který má v tomto obvodu měřicí stanici. V městské části, ve které jsou pravidelně překračovány mnohé limity včetně toho pro polétavý prach (PM10), se nyní situace zlepšila.

„Za poslední měsíce zde nyní skutečně došlo ke snížení prašnosti, a to zhruba o jednu třetinu oproti minulým letům. Samozřejmě že se na tom podílelo snížení objemu výroby v Mittalu, vliv ale mělo také teplé počasí,“ sdělila Deníku Hana Miturová ze Zdravotního ústavu v Ostravě.

Tlak by stejně neměl polevit

Zcela nechtěně tak nastala situace, kterou dříve žádalo sdružení Vzduch spolu s lidmi z Ekologického právního servisu (EPS). Ti po huti chtěli, aby sama omezila výrobu do doby, než začnou fungovat její ekologické projekty.

„Tímto to krize vyřešila tak trochu za nás. Když sníží výrobu, tak škodliviny v ovzduší okamžitě klesnou. Riziko, že by přestali investovat do ekologických projektů, ale stále existuje. Naštěstí udělali přísliby a jsou pod veřejným tlakem. Ten by neměl v tuto chvíli pominout,“ připojil svůj názor na současnou situaci právník Jan Šrytr z EPS.

Vinni jsou také domkaři

Někteří lidé, které stav ovzduší na Ostravsku trápí, však zároveň připomínají, že zdejším problémem není jen ArcelorMittal. Zapomínat by se podle nich nemělo ani na vliv rostoucí dopravy a v současném zimním období také na domkaře, kteří topí tím, co jim pod ruku přijde.

„Domkaři šetří, do kamen strčí plastové lahve, gumáky i staré hadry. Jeden náš známý, žijící na vesnici dost daleko od Mittalu, takže ovzduší mimo topnou sezonu je tam bezvadné, objíždí ve městě domy, kde se právě mění okna, a na topení si odváží jejich dřevěné rámy. No jo, ale viník se vždycky najde, hlavně to nesmím být já, šetřílek. Budu nadávat, ale pak jdu do sklepa a naházím tam staré boty,“ hájila AMO v diskusi na www.msdenik.cz pod článkem věnovaným problematice ovzduší čtenářka podepsaná jako Ester.