„S tímto jevem se setkáváme stále častěji. Když se ptáme, jak se na ulici ocitli, jsou to nejčastěji důsledky půjček a neschopnosti je splácet. Mladí lidé se takto ocitnou v dluhové pasti, mnohdy přibírají další a další půjčky, a nakonec vše dojde tak daleko, že přijdou také o byt," říká Karin Jamnitzká z Food Not Bombs našeho regionu.

Food Not Bombs je volné sdružení dobrovolníků, kteří v celém světě bezdomovcům pomáhají tím, že pro ně vaří jídlo a pak je na ulici rozdávají. S bezdomoveckou scénou tak tito lidé mají pravidelný kontakt.

Snadněji dělají chyby

Podobné zkušenosti mají také pracovníci karvinské ubytovny Bethel.

„Zadluženost zde určitě hraje svou roli. Často jsou to také mladí lidé z nefungujících rodin. Mnohdy tak nemají potřebné základy, nejsou takříkajíc plně připraveni pro samostatný život a snadněji také dělají chyby. Pád do dluhové pasti je jednou z nich, často jde ale také o kombinaci dalších faktorů," říká sociální pracovnice ubytovny pro lidi bez domova Bethel Karviná Kateřina Barchanská.

Mezi nejčastější příčiny bezdomovectví pak obecně patří kolotoč, který může začít ztrátou zaměstnání, partnerskými neshodami a vyobcováním dané osoby ze společné domácnosti. Svou roli hrají i nejrůznější závislosti na drogách, automatech a nejčastěji na alkoholu. Ten také začne nadměrně požívat spousta lidí na ulici, aby takto snáze překonali strasti tohoto života. Bezdomovectví se obecně týká všech věkových vrstev, patří zde lidé vzdělaní i nevzdělaní, muži i ženy.