Nevraživé klima na škole připisují pedagogové i rodiče žáků chování ředitelky Jarmily Kelnarové. „Atmosféra u nás připomíná totalitní režim,“ uvedla už dříve anonymně jedna z učitelek.

Žáci upozorňovali hlavně na nedostatečnou kvalitu výuky některých předmětů nebo na nedobrovolný příspěvek na Spolek rodičů a přátel dětí školy.

Pochybení nyní potvrdila i Česká školní inspekce, která v říjnu vyrazila do školy na kontrolu. „Dlouhodobě problematické vztahy mezi ředitelkou a některými pedagogy negativně ovlivňují školní klima. Obava učitelů vyjadřovat se ke krokům vedení školy se odráží i v chování žáků. Ředitelka se sice snaží situaci zlepšit, opatření však nejsou účinná,“ popsal závěry náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Studenti si mimo jiné stěžovali na striktní dodržování osmdesátiprocentní docházky, kvůli němuž musí na praxi chodit i s horečkami. „Školní řád sice počítá s individuálním posuzováním absencí v případě dlouhodobé nemoci, inspektoři však zjistili, že loni vedení školy nevyhovělo žádné žádosti. Zamítavá rozhodnutí ředitelka dostatečně neodůvodnila,“ sdělil Andrys.

Inspektoři konstatovali také porušení právních předpisů. Jeden z učitelů neabsolvoval studium pedagogiky, další zase dával slabšímu žáku najevo, že od něj dobrý výsledek neočekává.

Výsledky inspekce podle učitelů vedení školy s nikým neprodiskutovalo. „Nezměnilo se nic. Je třeba přijít se systematickým řešením. Východisko není, aby na poradě ředitelka vyzvala, ať si postěžujeme, a později nám to vrátila,“ řekla anonymně jedna z vyučujících.

Redakce se pokusila získat vyjádření ředitelky školy. Potom, co se redaktorka představila, položila Kelnarová telefon. Už v minulosti kritiku odmítla.

Na škole studuje i dcera Anny Sádecké. „Žáci žijí ve strachu cokoliv říct. Je to škoda, škola je jinak kvalitní. O výsledcích kontroly nás zatím vedení neinformovalo. Nikam ale nepovede, když na sebe budeme útočit. Ředitelka má prostor udělat nápravná opatření, takže uvidíme,“ nastínila Sádecká.

Vedení školy se o výsledcích inspekce nebavilo ani se žáky. „Ředitelka nám dává najevo, že ji nebaví, jak si pořád stěžujeme. Za poslední měsíce přidala několik nesmyslných dodatků do školního řádu. Zakázala třeba žákům z internátu vozit si před víkendem do školy kufry, protože prý ničí podlahu,“ sdělila jedna ze studentek.

Česká školní inspekce doporučila vypsat nový konkurz na ředitele školy. Uskuteční se v dubnu. „Doufáme, že se přihlásí někdo, koho zajímají názory studentů i pedagogů,“ doplnila dívka.

Stížnosti studentů a učitelů
• Na problém jako první upozornila absolventka školy Dorota Brzezinová. Se stížností se obrátila na školní inspekci.
• Podle žáků je problémová hlavně příliš nízká povolená absence, kvůli které chodí na praxe do nemocnic s horečkami či infekčními chorobami.
• Studenti nesouhlasí také s placením příspěvku tisíc korun na školní spolek. Když ho nezaplatí, nemohou do knihovny.
• Učitelé i žáci si stěžují na atmosféru strachu ve škole a psychický nátlak ze strany ředitelky.