Svátek, který má kořeny už ve středověku, oslaví lidé v centru metropole, třeba pod nejvyšším vánočním stromem na Staroměstském náměstí v Praze. Na Vltavě zájemci potkají anděla i Mikuláše při plavbě lodí Čerti na Čertovce. Nově se připojí krampusové, strašidla, která se objevují především okolo adventu. Akce spojené s Mikulášem se konají i na dalších místech v Česku.

Například Valašské muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zve k procházce valašskou dědinou s mikulášskou nadílkou. V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích budou vyrábět tradiční Čertoviny na Mayrovce. Mikulášské čertohrátky pořádá Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě. Muzeum se opět promění v nebe, ve kterém se budou prověřovat děti, rozdávat drobné dárky a vyrábět vánoční dekorace v dílně vedené anděly. Mikulášská nadílka se dnes uskuteční také na Václavském náměstí v Lovosicích.

Mariánské Vánoce 2022 v areálu starobylého poutního kostela v obci Mariánské Radčice u Mostu, kde místní obyvatelé s pomocí herců zahráli originální představení s putováním k živému betlému
V nejposvátnějším místě Mostecka vznikl živý betlém. Úchvatné, žasli diváci

Tradice svatého Mikuláše je spojená s charitou. Odpoledne se po šestnácté otevře Pražská křižovatka všem lidem, kteří se rozhodnou podpořit tradiční charitativní akci Mikulášský bazar. Dobročinné akce se zúčastní neziskové organizace, se kterými spolupracuje Nadace Vize 97.

Myšlenku pořádat každoročně charitativní bazar iniciovala před 16 lety předsedkyně správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Dagmar Havlová. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské zase organizuje nadílku pro děti na válčící Ukrajině.

Život opředený legendami

Památku Mikuláše, biskupa z turecké Myry (dnes Demre), si křesťané připomínají 6. prosince, kdy v roce 345 zemřel. Svatý Mikuláš proslul štědrostí, jako obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Dodnes je tento asi nejznámější svatý uctíván mimo jiné jako ochránce námořníků, obchodníků, poutníků či dětí a jako patron Ruska, Lotrinska i několika měst, například Amsterodamu či italského Bari.

Plná ves andělů. Nové Dvory na Táborsku jich zdobí více než šedesát.
VIDEO: Ves plná andělů. Nové Dvory na Táborsku zdobí desítky postav

O jeho životě se traduje mnoho legend. Podle nejznámější z nich zachránil před nevěstincem tři dcery chudého otce tím, že jim vhodil v noci oknem do světnice tři měšce zlaťáků. Mikulášův kult se postupně rozšířil po celé oblasti působení řecké církve a později i na slovanské země, do Evropy i Ameriky.