„Za ty tři roky jsem razil kritický vztah zejména ke kvalitě vysílání České televize,“ řekl po volbě Uhde. Chce v tom prý i nadále pokračovat. „Já si myslím, že zde začíná určitá změna,“ řekl. Rada ČT podle něj bude kritická ve všech směrech.

Funkce předsedy Rady ČT byla od června volná. Před Uhdem ji zastával Baumruk, kterému ale v radě skončil mandát a poslanci jej do ní znovu nezvolili.

Milan Uhde se narodil 28. července 1936 v Brně, v rodině právníka a advokátky. V roce 1958 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor čeština a ruština). Uhde napsal celkem asi 30 her a dramatizací a asi 20 her pro divadlo jednoho herce.

Zakázaný autor

Během 70. let upadl v nemilost komunistického režimu a nakonec se ocitl na seznamu zakázaných autorů, patřil také mezi první signatáře Charty 77. Od června 1990 byl ministrem kultury. Po dvou letech usedl do křesla předsedy České národní rady a se vznikem České republiky se stal předsedou Poslanecké sněmovny. Tuto funkci vykonával až do června 1996, poslancem byl šest let, do roku 1998.

Politiku Uhde definitivně opustil v roce 1999. Členem Rady ČT se stal v roce 2008. Předtím působil například jako člen Rady Českého rozhlasu, kde byl dokonce místopředsedou.

Vizitka Milana Uhdeho (75)

Datum a místo narození: 28. července 1936 v Brně

Vzdělání: v roce 1958 absolvoval obor čeština, ruština a literární věda na filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně

Umělecká dráha: dramatik, básník a spisovatel, v letech 1958–1970 byl redaktorem literárního měsíčníku Host do domu, působil také jako externí pedagog divadelní fakulty JAMU, po roce 1970 působil ve svobodném povolání; je autorem tří desítek her a dramatizací a dvou desítek textů pro divadlo jednoho herce, k jeho nejznámějším dílům patří Balada pro banditu, kterou napsal pro Divadlo na provázku

Veřejné funkce: ministr kultury ČR (červen 1990-červen 1992), poslanec (červen 1992-červen 1998), předseda Poslanecké sněmovny (červen 1992-červen 1996), předseda poslaneckého klubu ODS (červenec 1996-červen 1997); člen Rady Českého rozhlasu (duben 1999-únor 2006; od března 2002 i její místopředseda); od března 2008 člen Rady ČT, dnes byl zvolen jejím předsedou

Rodina: ženatý, má syna a dceru

Ostatní:

* Během normalizace publikoval především v samizdatu a exilových nakladatelstvích, zčásti také pod cizím jménem. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77.
* Od roku 1991 byl členem ODS, stranu opustil v lednu 1998 a přihlásil se k tehdy nově vznikající Unii svobody, v níž ale pobyl jen krátce. Politiku definitivně opustil v roce 1999.
* V roce 2000 dostal od tehdejšího prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy.
* Za hru Zázrak v černém domě získal Cenu Alfréda Radoka za nejlepší českou hru roku 2007.
* „Divadlo je krásnější než politika. Ale hlavně divadlo může způsobit nesnáze menšímu počtu lidí,“ řekl mimo jiné.

Čtěte také: Milan Uhde: Hudrování na politiky velmi těžko snáším