Jak byste si přál, aby se Česká republika v příštích pěti letech vašeho prezidentského mandátu vyvíjela? Bude se například v Česku do pěti let platit eurem, nebo korunou?
Domnívám se, že ČR by mohla vstoupit do eurozóny zhruba za pět let. V otázkách zahraniční politiky bych si přál naši intenzivnější účast v procesu evropské integrace a v boji proti mezinárodnímu terorismu. V otázkách vnitřní politiky bych si především přál, aby se naše hospodářství více soustřeďovalo na investice jako zdroj vytváření nových pracovních míst.

Domníváte se, že by země střední a východní Evropy s podobným hospodářským vývojem měly v EU vystupovat a prosazovat své projekty společně?
Země střední a východní Evropy mají odlišnou historii. Domnívám se, že společně by měly vystupovat především země, které byly z větší části součástí rakousko-uherské monarchie.

Jak hodnotíte vztah EU k islámským zemím? Souhlasil byste se vstupem Turecka do EU? 
A dovedete si představit, že by do EU vstoupilo Rusko?
Myslím si, že boj proti terorismu včetně boje proti islámskému terorismu, by měl být prioritou EU. Nesouhlasím se vstupem Turecka do Unie. Pokud jde o potenciální vstup Ruska, považuji ho za dlouhodobou možnost v horizontu přibližně dvaceti let.

Označujete se za eurofederalistu. Co tím konkrétně rozumíte?
Pod eurofederalismem rozumím úsilí o společnou zahraniční a obrannou politiku Evropské unie a rozumnou harmonizaci ekonomických pravidel. Nerozumím tím však to, že bude Evropská komise zasahovat do těch národních pravomocí, které může národní stát vykonávat efektivněji, ať se to týká kvót pro ženy, úsporných žárovek a desítek dalších konkrétních opatření.

Jak se snáší eurodefedalismus s protiněmeckými klišé, s nimiž jste bodoval u svých voličů ve volebním boji s Karlem Schwarzenbergem?
Nepoužíval jsem v kampani protiněmecká, ale protinacistická klišé – i když bych tento výraz „klišé" nepoužil. Ten, kdo se domnívá, že dnešní Německo je nacistické, Německo současné uráží.

Petr Nečas sklidil v bavorském parlamentu potlesk a uznání, když nazval sudetské Němce krajany a litoval křivd, které utrpěli během vyhánění. Vy považujete naproti tomu vyhnání za správné a sudetské Němce jste nazval Hitlerovou pátou kolonou. Jak se tato diference projeví ve vztahu Česka k Bavorsku?
Termín, že sudetští Němci jsou Hitlerova pátá kolona, poprvé použil holandský historik v roce 1946 a od té doby je v historické obci obecně přijímán. Jestliže novináři neznají historii, je to jejich problém. Chtěl bych jen připomenout, že v komunálních volbách v roce 1938 volilo 90 procent sudetských Němců stranu Konrada Henleina. Nevidím důvod, proč by se toto historické hodnocení minulosti mělo projevit 
v současných i budoucích vztazích s Bavorskem, kde jsem mimo jiné zastáncem euroregionů, které by odstraňovaly některé tenze z minulosti.

Česko-polská hospodářská a politická spolupráce pokulhává za bilaterálními polsko-německými a česko-německými vztahy. Myslíte, že je šance vzájemnou spolupráci oživit, jako tomu bylo v éře Václava Havla?
Doufám, že během mé návštěvy Polska se podaří oživit vzájemnou spolupráci, mimo jiné právě v otázce transevropských sítí.

Jak dalece pokročil projekt kanálu Dunaj - Odra, o kterém jste hovořil v polském rozhlase?
Předpokládám, že na podzim bude předložena studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra, kterou má připravit Ředitelství vodních cest ČR.
Lída Rakušanová, Ernst Fuchs