„Jako prezident udělám vše pro to, aby zločiny ekologických nebo zelených fanatiků dále nepokračovaly," prohlásil na západě Čech. V tomto směru se postavil za starosty šumavských obcí. Přitom právě oni stejně jako senátoři z Jihočeského a Plzeňského kraje podporují nová pravidla pro Šumavu, která obsahuje senátní předloha. Ta navrhuje bezzásahovou zónu v rozsahu 26,5 procenta plochy, zatímco Miloš Zeman hovoří o 15 procentech. Je ovšem zřejmé, že taková úprava by nikdy sněmovnou neprošla. Pravděpodobně tak tvář Šumavy na několik příštích let bude modelovat plán péče, který přijal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dal jste najevo, že využijete právo veta, pokud bude schválen senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Zákon přitom musí ještě projít schvalovacím řízením a může se změnit. Není tedy předčasné dávat najevo už nyní nesouhlasné stanovisko?
Informoval jsem oba předsedy sněmoven, že budu zákon vetovat v případě, pokud zůstane v původní podobě. Má totiž rozšiřovat bezzásahovou zónu proti současnému stavu. A já jsem, jak je známo, naopak zastáncem zúžení. Takže – pokud by se povedlo v návrhu rozsah bezzásahové zóny zmenšit, pak bych zákon pochopitelně nevetoval. Ale je i jiná varianta.

Jakou myslíte?
Mluvil jsem se starostkou Kašperských Hor, která velmi vážně uvažuje o tom, že by se lesy této obce vyňaly ze šumavského národního parku. To by bylo skvělé řešení. A kdyby takto postupovaly další šumavské obce, park by zanikl přirozenou cestou. Rakušané žádný národní park na své straně nemají 
a vůbec to nevadí.

Pro bezzásahové zóny navrhujete vyčlenit 15 procent z území parku. Kraj s místními obcemi 
i bývalým šéfem Jiřím Mánkem vyjednali rozšíření první zóny na 26,5 procenta území – ta ale nemá být zcela bezzásahová. Nepřipadá vám to jako dobrý kompromis?
Podle mne je to úplně zbytečný ústupek zeleným fanatikům. Znáte přece tu pohádku o jezinkách – jen dva prstíky tam strčíme, jen se ohřejeme, hned zase půjdeme… 
A pak by chtěli víc a ještě víc. Myslím, že je dobré to zarazit předem.

Chystáte nějaká další jednání ohledně Šumavy?
Setkal jsem se již s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Ten mě informoval o odvolání ředitele šumavského národního parku Mánka. Řekl jsem, že je to plně v jeho gesci, ale že bych uvítal, kdyby se pan Mánek mohl zúčastnit výběrového řízení, protože se domnívám, že je vysoce kvalifikovaným kandidátem na ředitele národního parku. Také jsme se dohodli, že společně navštívíme Šumavu a nebudeme diskutovat s datlem tříprstým, tetřevem hlušcem, a dokonce ani s kůrovce, ale 
s místními starosty, protože právě jejich názor by měl být jak pro prezidenta, tak pro ministra směrodatný.

Kritizoval jste Západočeskou univerzitu v Plzni a její úroveň. Plzeňská radnice se kvůli tomu výjimečně semkla napříč politickým spektrem a kritiku odmítla. Co tomu říkáte?

Za kritikou si stojím. Vycházel jsem ze žebříčku hodnocení jednotlivých fakult. Ekonomická fakulta je v tomto srovnání až na 16. místě z 20. Žádná z plzeňských fakult se neumístila na prvním místě. A také jsem několikrát zmínil aféru na plzeňských právech. Jsem toho názoru, že nebyla pořádně vyšetřena. Zároveň jsem ale mluvil o poctivých studentech, které právě tato aféra na dlouhé roky poznamená.

Kdy se do Plzeňského kraje vrátíte? A víte už, které lokality navštívíte?

Do každého kraje se budu vracet každý rok, zejména proto, abych se seznámil s tím, jak některé projekty, nyní ve fázi zrodu, pokročily.

Navštívíte i okresy Plzeň-sever a Domažlice, jež jste nyní vynechal?

Pochopitelně chci navštívit všechny významné mikroregiony, tedy i oba okresy, ve kterých jsem kvůli velké vytíženosti nyní nebyl.

Co vás nejvíc zaujalo a překvapilo při třídenním putování po Plzeňském kraji?

Plzeňský kraj je na tom velmi dobře z hlediska nezaměstnanosti a zadlužení. A nejvíce mě potěšily Rokycany, protože to je město, které je vedeno velmi schopným mladým starostou. Ten si vytrpěl hodně při vnitrostranických půtkách v sociální demokracii. Vrátil se ale nakonec do své funkce i do sociální demokracie a říkal mi, že rozpočet města je schvalován v podstatě jednomyslně, což znamená, že dokáže rozpory mezi stranami výrazně utlumit. Také fakt, že Rokycany byly vyhlášeny nejlepším místem pro byznys, svědčí o něčem pozitivním.

Plzeňský primátor Martin Baxa vás osobně pozval na zahájení Evropského hlavního města kultury 17. ledna příštího roku. Přijedete?

Pokud si nerozbiju kolena, velmi rád přijedu.