Pane předsedo, jak se vám dnes u nás dýchá? Pětkrát byly na Ostravsku překročeny limity polétavého prachu.
Jako kuřákovi se mi dýchá docela zdatně. Ale na druhé straně si uvědomuji, že ne všichni lidé jsou kuřáci, a že něco jiného je, když jsem tu několik málo dnů, a něco jiného, když lidé v tom musejí žít celý život. Takže ten problém naprosto chápu.

Jaké politické kroky by se měly podniknout, aby se nám tu dýchalo lépe?
Takový Londýn byl před čtyřiceti lety město extrémně zasažené smogem, zatímco dnes je tam poměrně čistý vzduch. Takže na tomto případě vidíte, že se problém dá řešit. Například v době inverze je omezována produkce těch nejvíce znečišťujících podniků, případně zakázána automobilová doprava, zlevněná či zadarmo veřejná doprava a další. Vedle provozů se na tomto znečišťování výraznou měrou podílejí lokální topeniště. Já jenom lituji, že parlament nedávno odmítl zákon, který umožňuje efektivně kontrolovat, čím lidé topí. Doporučoval bych se k tomuto zákonu vrátit a přijmout ho. Dál také posílit pozice krajských zastupitelstev, aby mohly nařídit na nějaký čas omezení výroby.

Váš politický konkurent, předseda ČSSD Jiří Paroubek, je dnes také v Ostravě, sejde se mimo jiné s nájemníky bytů RPG. Jak vy vnímáte tuto mediálně známou kauzu?
My jsme zdědili OKD, stát v nich měl v době nástupu mé vlády podíl devětačtyřicet procent. Ono to zní krásně, ale při existujícím systému ten, kdo má jednapadesát procent, rozhoduje o všem, a ten, kdo má devětačtyřicet, může jenom přihlížet. Takže my jsme tehdy navrhli vlastníkům OKD, abychom vyměnili oněch čtyřicet devět procent právě za bytový fond, který tehdy OKD vlastnilo. Tato nabídka byla tehdy odmítnuta, a, podle mého názoru, v tom, je kořen současných problémů. Protože kdyby stát ty byty vlastnil, tak by v žádném případě nemohlo dojít k takovým excesům, jako dochází dnes.

Myslíte si, že je správné, že se ČSSD postavila na stranu nájemníků ve chvíli, kdy už stát má minimální možnost situaci nějak ovlivnit, a ČSSD už vůbec ne?
Každá politická strana má svaté právo postavit se za určitou sociální skupinu a hájit její zájmy, ale v konečné instanci v demokratické zemi musí vždy rozhodnout soud. Já kritizuji pana předsedu Paroubka pouze tehdy, když se domnívám, že se dopouští chyb. Pokud hájí zájmy nájemníků, a chci věřit, že to nedělá jen kvůli tomu, že zanedlouho budou volby, tak je to naprosto legitimní postoj předsedy jakékoliv politické strany.

Ale sociální demokracie mohla pro ty nájemníky něco udělat už dříve, například když se v roce 2004 převáděl zbylý podíl akcií a smlouvu podepisoval sociálnědemokra­tický ministr Sobotka. Jaký podíl viny na současném stavu byste přisoudil ČSSD?
Elementárním pravidlem slušnosti je, že když jsem v roce 2002 odešel z politiky, a události se staly později, že nebudu kritizovat, i když bych k tomu možná měl důvod, svoje nástupce. To se prostě ve slušné společnosti nedělá.

Co byste tedy doporučil nájemníkům bytů RPG?
Radil bych nájemníkům RPG, aby se obrátili na soud.

Kolik členů a místních organizací má nyní moravskoslezská organizace Strany práv občanů? Kdo se k vám hlásí?
Pokud je mi známo, tak krajská organizace má v současnosti asi 250 členů, přibývají další a zakládají se další místní organizace. Bylo zvoleno čelo parlamentní kandidátky, zatím pětičlenné.

Řekl jste, že nebudete mezi sebe brát lidi typu Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse. Máte nějaká kritéria, podle kterých přijímáte členy, nebo se k vám dostane, kdo chce?
Do doby vzniku krajské organizace o přihláškách rozhodovali krajští koordinátoři, kteří byli dva. Pravomoc těchto krajských koordinátorů se skončením krajské konference přešla jednak na místní organizace, do kterých přijímá další lidi jejich vedení, a tam, kde místní organizace ještě nebyly založeny, ty pravomoce má krajský výbor.

Snažíme se, aby ty místní organizace, ať už jsou malé, nebo velké, měly stejný hlas v krajském výboru.

Ptám se proto, že členem SPO se stal i bývalý sociálnědemokra­tický místostarosta Českého Těšína a krajský zastupitel Marian Kuś. Byl pravomocně uznán vinným z trestného činu poškozování cizích práv…
Nechci nikoho kádrovat a o Marianu Kuśovi nevím. Vím jenom to, že nebyl zvolen ani do vedoucích orgánů naší strany ani na kandidátku do parlamentu. A je-li skutečně řadovým členem, tak je to věcí místní organizace, která ho přijala. Nechci se vyjadřovat k jednotlivým členům, protože nejsem kádrovák, který dokáže posoudit život všech dvou tisíc členů Strany práv občanů. Pokud to můj vliv umožní, budu trvat na tom, aby lidé, u nichž jsou závažné a důvodné pochybnosti, nebyli na parlamentních kandidátkách a nebyli jakýmikoliv funkcionáři strany.

Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek se pyšní tím, že tento region vyhrává ČSSD parlamentní volby. Vy sám jste byl poslancem za tento kraj. Proč by měli občané dát protentokrát hlas SPO?
Tak především kvůli našemu programu. Ten je podstatně odlišný od programu všech ostatních politických stran. A to z toho důvodu, že jsme jediní, kteří neříkáme, že náš případný volební úspěch zemi zachrání, ale že uděláme změnou volebního zákona vše pro to, aby zemi mohli zachránit sami občané, a nikoliv politici.

Velká část lidí v kraji je odkázána na sociální dávky. Ti zřejmě rádi slyší sliby i o zvýšení mateřské dovolené, proplácení prvních tří dnů nemocenské. Jak právě je chcete získat pro svůj program, který se zvyšováním sociálních dávek v době krize nepočítá?
Centrálním sociálním problémem je snížení nezaměstnanosti v regionu. Aby lidé dostali místo prodloužení doby podpory v nezaměstnanosti práci, tak zaměstnavatelé potřebují nové zakázky. V době krize jsou zakázky vytvářené soukromým sektorem nedostatečné. A je tedy zapotřebí rozjet systém veřejných zakázek. Ať už jsou to investice do dopravních sítí, do bytové výstavby, do opravy kulturních památek, ekologické investice. My se snažíme ve svém programu nabízet vytváření nových pracovních příležitostí spíše než vyplácení sociálních dávek. Kromě toho trváme na tom, aby ti, kdo odmítnou bez vážných důvodů systém veřejné služby, tak aby byli určitým způsobem penalizováni. Aby se sociální dávky vyplácely pouze těm, kdo je skutečně potřebují, a nikoliv, když to trošku přeženu, i těm, kdo si pro ně jezdí v mercedesu.

Ale přece jenom je pohodlnější dát na lákavé sliby, nemyslíte?
Těm voličům, kteří naletí na různé populistické sliby, bych rád vzkázal, že by se měli těchto slibujících politiků především zeptat, kde na to vezmou a zda se to neprojeví v dalším zadlužování našeho státu. To zadlužování vede k tomu, že zatímco na konci mé vlády jsme spláceli úroky ze státního dluhu ve výši dvaceti miliard korun ročně, dnes je to přibližně sedmdesát pět miliard ročně. A jistě uznáte, že tato tendence nemůže donekonečna pokračovat.