Každý se tak dozví, kolik peněz jde na tarifní část učitelských platů, kolik na odměny a jaký počet pracovních míst lze z celkové sumy uhradit. Totéž se týká mezd asistentů pedagoga a ostatních zaměstnanců škol či neinvestičních výdajů.

Klíčový bude údaj o maximálním počtu hodin pedagogické práce, který je ministerstvo připraveno při dané organizaci školy ze státního rozpočtu zaplatit.

Jediná věc se zatím k ředitelům nedostane, a to částka připadající na činnost školských zařízení (jídelny, kluby, střediska volného času), neboť tu oznámí krajské úřady nejpozději začátkem dubna. Stejně jako objem prostředků na vykázaná podpůrná opatření a na nepedagogickou práci ve školní družině. Tato suma se pak připočte k částkám od ministerstva školství.

Celkem 147,9 miliardy korun

„V případě, že nedostatek finančních prostředků bude způsoben důvodnou významnou změnou v organizaci školy oproti vykázaným údajům, je třeba neprodleně kontaktovat místně příslušnou obec s rozšířenou působností nebo na krajský úřad,“ zdůrazňuje mluvčí resortu Aneta Lednová.

Ministerstvo školství celkem do oblasti regionálního školství rozepsalo 147,9 miliardy korun, z toho 122,4 miliardy (82,5 procenta) je určeno jednotlivým školám a 16,1 miliardy korun je postoupeno krajským úřadům prostřednictvím republikových normativů.

Na platy více než 193 tisíc zaměstnanců je vyčleněno 88,8 miliardy korun.