Plné propojení registrů ministerstva dopravy a vnitra testovala už na začátku března. Kvůli pomalé odezvě obou systémů muselo vnitro systém upravit, aby splnil požadavek ministerstva dopravy na odezvu ze základních registrů okolo jedné vteřiny.

„Pro občany i úředníky to znamená jednodušší a rychlejší odbavení. Úředník na přepážce zadá pouze jméno, příjmení a rodné číslo. Veškeré další údaje si Eliška stáhne automaticky ze základních registrů. Odpadne tak složité vyplňování formulářů, které leckdy zbytečně prodlužovalo odbavení klientů," uvedl náměstek ministra dopravy Jaroslav Deml.

Aktuální počet dotazů na základní registry je okolo 40 za minutu. Propojení obou informačních systémů budou ministerstva dál monitorovat. Základní registry zahrnují registr obyvatel, registr práv a povinností, registr osob a registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

Centrální registr řidičů je samostatná aplikace zcela nezávislá na Centrálním registru vozidel. Projekt je pojmenován po slavné české závodnici Elišce Junkové. V minulých šesti letech neměl žádné technické obtíže. Kroky vedoucí k propojení Elišky se základními registry podle ministerstva dopravy nezpůsobily žádné komplikace při odbavování řidičů na přepážkách.