Nejvíce peněz bude určeno na výstavbu a rekonstrukci válečných hrobů československých legionářů v Rusku, a to 2,37 milionu korun. Milion korun je plánován na rekonstrukci válečných hrobů československých vojáků na Ukrajině.

Na obnovu hrobů rakousko-uherských vojáků, kteří pocházeli ze současného území Česka a padli v první světové válce v Polsku a ve Slovinsku, bude poskytnuto 400.000 a 111.000 korun. Zbytek peněz, tedy 119.000 korun, půjde na rekonstrukci českých pietních míst v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku a Spojeném království, uvedl Medek.

Péče o válečné hroby náleží do působnosti ministerstva obrany. Které hroby a památníky budou opraveny, doporučuje komise pro válečné hroby. Zasedají v ní zástupci několika ministerstev, Československé obce legionářské a Svazu měst a obcí.

Za válečný hrob je považováno místo, kde jsou pohřbeny ostatky lidí, kteří zahynuli kvůli své aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí. Počítá se k nim i místo, kde jsou pohřbeni odbojáři nebo oběti vojenských operací z období války. Válečným hrobem je i evidované místo s nevyzvednutými ostatky nebo pietní místo jako pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.