Kompletní servisní podpora, která je předmětem rámcové smlouvy, zahrnuje poskytování technické podpory provozu pandurů, revize, opravy i dodávky náhradních dílů. Servis a opravy si vojáci u společnosti objednávali podle skutečné potřeby.

Zakázka bude opět formou dodatku zadána General Dynamics European Land Systems – Czech, se kterou je uzavřena současná rámcová smlouva. Firma je jedinou společností v ČR, která má oprávnění servis na pandury poskytnout.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář letos v březnu řekl, že ze 107 pandurů, které má armáda k dispozici, mělo v té době 30 vozidel různé typy závad. Deset pandurů nebylo schopno boje.

Ministři ve středu dostanou informace i o dalších dvou chystaných veřejných zakázkách. Vojenské lesy a statky ČR dostanou letos na starost asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech Hradiště, Boletice, Březina a Libavá v roce 2016. „Důvodem zadání veřejné zakázky je zachování ekologické rovnováhy a minimalizace poškozování přírody a krajiny vlivem vojenské činnosti v objektech důležitých pro obranu státu," uvedl Lukovský. Následné napravování by podle něj bylo finančně nákladnější než postupné plánované udržování prostředí. Ministerstvo předpokládá, že hodnota zakázky bude zhruba 27 milionů korun bez DPH.

Komplexní zabezpečení havarijních a servisních oprav a údržeb leteckých pozemních zařízení radionavigační služby vzdušných sil armády dostane na starost za 14,7 milionu korun firma ALES. „Jedná se o zařízení, která umožňují plánované využití vzdušného prostoru včetně sledování a vyhodnocování pohybu vzdušných objektů," uvedl Lukovský. Společnost ALES je podle něj výlučným výrobcem a dodavatelem leteckých pozemních zařízení české armády, pro které vyvinula software.