Šéfka resortu školství Kateřina Valachová totiž koncepci, která zahrnuje sjednocení péče o ohrožené děti pod ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), včetně převodu dětských domovů, chce ještě projednat s Asociací krajů. Ministryně Michaela Marksová přesto tiskovou konferenci nezrušila a využila ji k sdělení, že změna má především za cíl posílit prevenci a služby pro rodiny tak, aby co nejméně dětí končilo v ústavech a mohlo se vrátit ke svým rodičům.

„Jen tři procenta obyvatel dětských domovů jsou úplní sirotci," uvedla ministryně práce a sociálních věcí. Ze současných osmi miliard ročně jde jen deset procent právě na sociální práci s nefunkčními nebo sociálně slabými rodinami. To by se díky sjednocení péče pod gescí MPSV mělo změnit. Marksová též připomněla, že současný stav v Česku je reliktem sovětské éry a všechny státy EU ho již opustily.
Kateřina Valachová je ale přesvědčena, že diagnostické ústavy a dětské domovy se školou by nadále měly zůstat pod jejím resortem.

Přechod by se tak týkal jen kojeneckých a dětských domovů. Asociace náhradní výchovy však ani to nevítá.

Její předseda Miloš Picek Deníku řekl, že by to jen rozbilo fungující propojenou síť mezi zařízeními, jež se o ohrožené děti starají. Michaela Marksová podtrhla, že dětské domovy by se po přechodu pod její resort „rozhodně nerušily, jen by místo pobytu začaly poskytovat služby".

Zákon o péči o děti má platit od roku 2018.