V metodickém pokynu jsou nově případové konference k šikaně, komunikace s rodiči po odhalení šikany, práce se stížnostmi, řešení případů kyberšikany, rodičovská zodpovědnost ve výchově dítěte, opatření k nápravě dítěte mladšího 15 let nebo vzor formuláře ke správnímu řízení k vyloučení žáka.

Konkrétní návody 

Materiál tak už neobsahuje jen obecná doporučení. „Zabývá se konkrétními návody, jak předcházet, rozpoznat a řešit projevy šikany a kyberšikany ve školách, a to jak mezi žáky, tak i mezi žákem a učitelem, případně opačně – mezi učitelem a žákem.

Zároveň také uvádí, jakým způsobem komunikovat s rodiči, kteří jsou zákonnými zástupci žáka v roli pachatele nebo oběti šikany," uvedla v tiskové zprávě ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Případ školy Na Třebešíně

Považuje za varující zjištění České školní inspekce z let 2014 a 2015, podle nichž se setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi 36 procent škol. Téměř pět procent škol se setkalo s fyzickou agresí. Téma šikany se dostalo do popředí zájmu také v souvislosti s případem šikanované učitelky střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze.

Ministerstvo školství na podporu bezpečného prostředí ve školách rozdělí příští rok 20 milionů korun. Budou určeny například na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, ředitelů a dalších vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a školních metodiků prevence.

Čtěte také: Ve věci šikany učitelky navrhli policisté obžalovat tři mladíky