Ministerstvo chce, aby se školního stravování mohly účastnit všechny děti. Přibývá přitom podle něj rodin, které na školní obědy nemají peníze. "Přesto, že školní obědy dětem dotujeme, jsou rodiny, které si ani zbylou část nemůžou dovolit doplácet, a jejich děti tak musí teplý školní oběd vynechat. Mnohdy se tak účastní odpoledního vyučování hladové, což nepřispívá ani jejich soustředění, ani socializaci v rámci školního kolektivu," vysvětlila záměr ministryně školství Kateřina Valachová.

Proplácet obědy bude možné i v soukromých a církevních základních školách, nesmějí ale vybírat školné. Žáky pro plně hrazené stravování vyberou školy. Neziskové společnosti, které budou peníze na obědy zprostředkovávat, nebudou smět dotace využít na své režijní náklady.

O proplácení obědů dětem ze sociálně slabých rodin letos v květnu jednal předchůdce Valachové ve funkci Marcel Chládek s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (oba ČSSD). Tehdy se uvažovalo o úhradě stravování na základních i v mateřských školách dětem, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky hmotné nouze.

Obědy by mohly být v budoucnu zdarma i pro předškoláky v posledním roce školky. Valachová to prosazuje v souvislosti se svým návrhem na povinný poslední rok v mateřské škole. Bylo by na to ale potřeba 700 milionů korun ročně.

Ministerstvo školství dnes uvedlo, že chce v následujících měsících vést odbornou debatu o dalších možných zlepšeních školního prostředí. Týkat se má vedle zajištění zdravého stravování také výchovy ke zdravému životnímu stylu, tělovýchovných aktivit a nabídky zájmového vzdělávání a kroužků.