Ve Středočeském kraji jde o dvě ZŠ a jednu základní uměleckou školu s kapacitou 400 žáků. Úřad Kateřiny Valachové (ČSSD) povolil v tomto kraji i navýšení počtu žáků církevní základní školy z 50 na 75 žáků. V Moravskoslezském kraji je zapsán jeden obor střední školy, ve Zlínském nová SŠ s kapacitou 100 žáků. V Olomouckém kraji musí žadatel o zřízení soukromé školy ještě doplnit některé údaje.

Nenechte si ujít: Mládek nevydržel, Sobotka ho odvolal. Na tahu je Zeman

V hlavním městě se také zvyšují kapacity soukromých škol, u dvou středních o 165 studentů, u základní školy PORG o 88.

Loňské dotace činily 4,5 miliardy korun

V Česku existuje 180 soukromých základních škol, které vzdělávají necelých 12 000 žáků. Veřejné školy navštěvuje 98 procent žáků. Od listopadu 2015 vzniklo 34 nových soukromých základních škol. Z celkem 53 žádostí o zapsání do rejstříku škol bylo skutečně zapsáno 42 škol, zbývajících jedenáct žádostí bylo zamítnuto. Stanovisko ke vzniku nové školy poskytuje ministerstvu i krajský úřad. Nejčastějším důvodem k zamítnutí žádosti je nedoložení potřebných dokladů nebo nesoulad s dlouhodobým záměrem vzdělávání daného kraje. „Prioritou ministerstva školství je kvalitní, silná a dostupná síť veřejných škol. Soukromé a církevní školy jsou dobrým doplňkem. U všech typů škol je ale pro nás vždy na prvním místě kvalita," uvedl náměstek ministryně školství Václav Pícl.

Nově zřizované soukromé školy bývají velmi malé. Z 34 vzniklých jich jen pět má kapacitu 100 a více žáků. Naopak 24 nově zapsaných privátních škol má kapacitu 50 a méně žáků. V roce 2016 bylo na dotacích pro soukromé školství vyplaceno celkem 4,548 miliardy korun. Podpora státu soukromému školství dosahuje u základních škol až 100 procent normativu, u středních 90 procent. Podíl žáků na soukromých základních školách se od roku 2005 do roku 2016 zvýšil o 0,81 procenta. „Celkově zůstává podíl žáků v těchto zařízeních nízký a s výjimkou Prahy nedosahuje ani dvou procent. V hlavním městě v tomto školním roce navštěvuje soukromé základní školy 2,82 procenta žáků," uvedla šéfka tiskového odboru resortu školství Klára Bílá.

Přečtěte si: Babiš píše Sobotkovi: „Na rozdíl od Vás mám v politice čistý štít"