„Jsou tam naplánované prostředky na to, aby si mohl každý okresní soud najmout jednoho zaměstnance navíc na kontrolu těchto věcí," řekl Pelikán ČTK.

Náměstek informoval i o dalších opatřeních k lepší kontrole exekutorů, které ministerstvo chystá. Už by podle něj například nebylo nezbytné předem informovat exekutory o kontrole, která se na ně chystá. Při exekuci by se měl povinně a vždy pořizovat videozáznam, tedy nejen na výzvu osob, které mají právo u ní být, nebo když je to nezbytné, jak je tomu nyní. Tím by se mohlo podle ministerstva snáze odhalit případné protiprávní jednání exekutorů.

Zjednodušit se mají i kárná řízení. Zahajovat je má ministerstvo spravedlnosti, o rozkladech by měla rozhodovat ministryně a bude možné na rozhodnutí podat žalobu ve správním soudnictví.

Ve Sněmově leží poslanecká novela zákona, která rovněž řeší změnu dohledu nad exekutory. Kontrolu exekuční činnosti by měly podle novely provádět vedle předsedů okresních soudů i předsedové krajských soudů. Spolupředkladatel této novely Jeroným Tejc (ČSSD) ale na dnešním jednání řekl, že je ochoten od této části návrhu ustoupit vzhledem k tomu, že ministerstvo už určité kroky připravuje.

Poslanci dostanou dva návrhy

Podle předsedy pracovní skupiny poslance Marka Černocha (Úsvit) je ve Sněmovně šest poslaneckých návrhů a jeden vládní, které všechny řeší exekuce. Předseda ústavně-právního výboru Jeroným Tejc řekl, že je snahou zhruba do tří týdnu zapracovat připomínky a nakonec poslancům předložit k projednání dva návrhy. Jeden bude poslanecký a jeden vládní. Připustil, že může být i třetí předloha od poslanců v níž budou ty změny, na kterých není shoda.

Poslanci například navrhují rozšířit seznam věcí, které nemůže exekutor zabavit. Na dnešním jednání zazněl návrh, aby mezi tyto věci spadaly školní pomůcky. Podle Tejce v tom není problém. Poslanci v další předloze navrhují, aby do exekuce nespadalo penzijní připojištění. Exekutor Petr Kučera z Platformy za teritorialitu soudních exekutorů upozornil, že v případě exekuce na penzijní připojištění musí dlužník vrátit státu daňové slevy, kterou na něm získal, což je podle něj nepřiměřené.