Do tendru se přihlásily dvě firmy. Ministerstvo původně vybralo jako vítěze GTS NOVERA, pak ale zadávací řízení zrušilo. Resort dospěl k závěru, že část zakázky musí vyčlenit z důvodu bezpečnostní ochrany státu.

Podle ÚOHS mělo ministerstvo možnou kolizi s režimem utajovaných informací předpokládat. Zrušení tendru proto bylo nezákonné. „Došlo k závažnému zásahu do průběhu zadávacího řízení. Uchazeči zbytečně investovali prostředky a čas na tvorbu svých nabídek," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Rafaj nyní potvrdil rozhodnutí svých podřízených. Ponechal i výši pokuty, kterou považuje za přiměřenou. Ministerstvo se pokutě může bránit podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně.