Kontroloři se zaměřili na hospodaření ministerstva v letech 2012 až 2014. Prověřili majetek za více než 752 milionů korun a prostředky za více než 349 milionů korun.

Nehospodárně podle NKÚ pronajímalo ministerstvo prostory v Rytířské ulici 31 v Praze 1. „Nájemné se třemi soukromými firmami totiž stanovilo dohodou, a nikoli ve výši v místě a čase obvyklé," uvedli kontroloři.

Výše nájemného se navíc v letech 2012 až 2015 významně lišila. Zatímco první dvě firmy platily za metr čtvereční za rok mezi 6000 a 7500 korunami, třetí firma platila kolem 4500 korun za metr čtvereční za rok. „Tento nájemce tak zaplatil za čtyři roky minimálně o 2,2 milionu korun méně, než kdyby měl stejnou výši nájemného jako ostatní dva nájemci," upozornil NKÚ.

Tiskový odbor ministerstva sdělil, že pro kontrolu původně stanoveného nájemného nechalo MZV zpracovat v roce 2014 znalecký posudek. „Na základě tohoto posudku byly všechny pronájmy v Rytířské ulici aktualizovány na ceny v místě a čase obvyklé," uvedlo ministerstvo. Z kontrolního znaleckého posudku podle něj vyplynulo, že dva podnikatelské subjekty hradily nájemné v nižší hladině, jeden podnikatelský subjekt v hladině několikanásob­ně vyšší.

Chod zastupitelských úřadů

Téměř polovinu výdajů vynakládá ministerstvo na chod zastupitelských úřadů. Těch v roce 2014 bylo 115 a pracovala v nich 1000 zaměstnanců resortu. Prověrka zjistila, že náklady na vzdělávání dětí zaměstnanců zastupitelských úřadů významně vzrostly. V roce 2015 platilo MZV za jejich vzdělání 102 milionů korun, což bylo o 45 procent více než v roce 2012. Školáků žijících na zastupitelských úřadech ale přibylo jen o 27 procent. U 21 zastupitel­ských úřadů NKÚ zjistil, že rozdíly v průměrných ročních nákladech na školné byly v polovině případů více než 300.000 korun. „Ve dvou případech dokonce skoro milion korun," uvedli kontroloři.

Ministerstvo přiznává, že nařízení vlády preferuje bezplatné vzdělání, ale zdůrazňuje, že nařízení zároveň uvádí, že bezplatné vzdělání musí být vhodně. „Je nepochybné, že vhodné vzdělání dětem zaměstnanců MZV může poskytnout pouze škola, kde bezpečnost, hygiena a sociální podmínky jsou srovnatelné s podmínkami v EU," uvedlo ministerstvo.

Přestože v otázce školného se MZV se závěrem šetření NKÚ neztotožňuje, zvažuje zjednodušení a optimalizaci nastavení systému úhrad školného. Nově by mohlo být postaveno nikoli na principu referenčních škol, nýbrž na finančních limitech platných pro jednotlivá teritoria, doplnili pracovníci ministerstva.