Forma státního podniku by ředitelství umožnila lépe hospodařit s majetkem, jako jsou například přístavy v ČR nebo český přístav v Hamburku.

„V tento okamžik je zpracovaný materiál pro poradu ministra, kde by se mělo rozhodnout o tom, zda k transformaci dojde a v jaké formě," uvedl Čoček. Výhodou by pro fungování resortu mělo být sladění dosud velice roztříštěné právní formy investorských organizací, dodal.

Státním podnikem by se ŘVC mohlo stát nejdříve k 1. lednu příštího roku. Pokud by k tomu došlo, mohlo by ředitelství přímo hospodařit například s penězi z nájmů, bez transformace by se totiž tyto příjmy stávaly příjmy státního rozpočtu. Tyto peníze by pak bylo mnohem snazší opět investovat zpět do rozvoje vodní dopravy, řekl mluvčí organizace Jan Bukovský. Zároveň by transformace na státní podnik ředitelství umožnila zaměstnávat více expertů, které si nyní organizace pro obtížnější projekty musí jednorázově najímat.

Přístav v Hamburku

Kromě českého přístavu v Hamburku, který má ve správě ŘVC od loňského dubna, spravuje ŘVC například kotviště u Nábřeží Edvarda Beneše v Praze, přístav Hluboká nad Vltavou, přístav Petrov na Baťově kanále a řadu rekreačních přístavišť na Labi. V neposlední řadě provozuje servisní plavidlo, které zásobuje palivem pražské výletní parníky a rovněž z nich odčerpává odpadní vody.

O přeměně Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik se mluví od roku 2012, kdy změnu požadoval tehdejší ministr Pavel Dobeš (Věci Veřejné), naposledy o transformaci hovořil exministr Antonín Prachař (ANO) vloni. Kromě úspor a snazšího nakládání s majetkem ministři argumentovali rovněž možností zaměstnancům státního podniku platit vyšší než tabulkové platy. Od toho si slibovali, že do státní instituce přitáhnou zkušené kvalifikované zaměstnance.

Ve srovnání s ředitelstvím silnic je ŘVC výrazně menší organizací. Zatímco silniční investorská organizace letos hospodaří s více než 46 miliardami korun, rozpočet Ředitelství vodních cest jsou necelé dvě miliardy korun a v minulosti se vážně uvažovalo o jeho úplném zániku a převedení působnosti na oddělení přímo na ministerstvu dopravy.