Ministr se domnívá, že to ústava umožní. Prolomit ústavní právo na ochranu soukromí chce ve jménu práva na čisté životní prostředí a ochranu zdraví. Experti na ústavní právo by příští týden měli předložit konkrétní návrh. Chalupa to dnes novinářům řekl v Havířově na Karvinsku, kde zasedala pracovní skupina, která řeší problematiku ovzduší v Moravskoslez­ském kraji.

Václav Pavlíček z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se domnívá, že teoreticky je možné takto právo na soukromí narušit. „Vstupu do domácnosti by ale muselo předcházet zjištění, že z komínu vycházejí zplodiny, které ohrožují zdraví lidí v okolí. Navíc by to muselo být dané zákonem,“ uvedl.

Dosud případné kontroly lokálních topenišť narážely na ústavní právo lidí na ochranu soukromí. To je podle Chalupy možné nyní prolomit. Konkrétní ale zatím nechce být. „Máme rámcovou představu, jak by se dalo postupovat. Nyní musíme najít řešení, které bude praktické. Vyjádřit se k němu musí i starostové, kteří budou kontroly provádět,“ řekl. Dodal, že 27. října se sejde úzká pracovní skupina, která by měla představit konkrétní vizi.

„Zatím se pohybujeme v teoretické právní rovině. Je potřeba upřesnit, jak by kontroly probíhaly a třeba i to, na základě čeho by se prováděly. Osobně si myslím, že existuje teoretický prostor pro to, aby se daly provádět. To je výrazný posun vpřed,“ řekl Chalupa.

Na kontroly se v každém případě musejí připravit lidé, kteří využijí další z připravovaných novinek. Tou jsou dotace na pořízení ekologičtějšího způsobu vytápění domácností. Náměstek moravskoslezského hejtmana Miroslav Novák (ČSSD) uvedl, že dotace by se měla týkat výměny starých kotlů na tuhá paliva za nové zařízení třetí emisní třídy. Jsou ale výrazně dražší než méně ekologické kotle. „Dotace by měla pokrýt právě tento cenový rozdíl,“ řekl Novák.

Už dříve Chalupa sdělil, že letos by se mělo mezi žadatele v Moravskoslezském kraji rozdělit 20 milionů korun. Maximální výše dotace by činila 60.000 korun. Její příjemci se ale budou muset zavázat k tomu, že umožní případnou kontrolu. „Kontrolovat budeme jednak, čím se topí, a také to, zda byl původní kotel odpojen a znehodnocen tak, aby nebyl umožněn jeho další provoz,“ vysvětlil Novák.

Tiskové konference se dnes účastnili i členové několika občanských sdružení, která poukazují na znečištěné ovzduší na Ostravsku. Chalupovi předali své výhrady k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj z letošního dubna. Plán by měl řešit nepříznivou situaci. Představitelům sdružení se ale nelíbí.

„Je to práce na úrovni studenta střední školy. Chybí tam konkrétní cíle a termíny k jejich dosažení. Jde o slabý a nekoncepční pokus něco změnit,“ řekl ČTK Jan Kozina z obecně prospěšné společnosti Čisté nebe. V otevřeném dopise, který ministrovi představitelé sdružení předali, formulovali celkem 37 dotazů. Chalupa dopis převzal, blíže se k němu ale dnes nevyjádřil.

Pracovní skupina se dnes sešla podruhé. První jednání se uskutečnilo v Ostravě 12. září. Členy jsou představitelé měst, kraje, hejtmanství a ministerstev. Kromě kontrol a „kotlíkových dotací“ chtějí situaci zlepšit i v dopravě, která je dalším velkým znečišťovatelem. V tomto směru Chalupa vidí možnost v zavedení nízkoemisních zón v městech, kam by auta nesměla. Usilovat chce i o to, aby se za používání dálnice ve městech neplatilo. V případě průmyslových podniků je pak podle ministra lepší spíše než snižovat povolené hodnoty emisí tlačit firmy k zavádění nejmodernějších technologií.

V souvislosti se špatným ovzduším na Ostravsku připravuje Čisté nebe velkou demonstraci v ulicích Ostravy

„Dostat lidi do ulic, když smog nebude, by bylo těžké. Počkáme tedy, až bude smog a lidé budou naštvaní,“ řekl Kozina. Termín akce je tak neznámý a pořadatelé budou improvizovat. Vědí ale, že chtějí demonstraci pojmout v recesistickém duchu. „Například můžeme vyhlásit na Ostravsku Národní smogovou rezervaci,“ řekl.