„Uzavření jatek, kde poráželi nemocné krávy, není dostačující. Požaduji seznam opatření, jež toto riziko v rámci exportu vyloučí. V Polsku by měli zavést systém obdobný našemu, to znamená křížovou kontrolu, kdy o nucené porážce nemocných kusů informuje jak chovatel, tak kafilerie. Každý kilogram masa musí být dohledatelný,“ řekl včera Toman.

Kvůli nejnovější kauze se ministr sešel s polskou velvyslankyní a řešili to i šéfové veterinárních správ obou zemí. Do ČR se z Polska dováží ročně kolem 14 tisíc tun hovězího masa.

Kůrovec navždy?

Toman představil i plány resortu v boji s kůrovcem. Do konce března by mohla být přijata novela zákona o lesích, jež by umožnila rychlý přesun techniky na záchranu lesních porostů. Na boj s kůrovcovou kalamitou má ministerstvo letos vyčleněno 1,15 miliardy korun, což je o 330 milionů víc než loni. Celkový objem napadení může činit 18 až 27 milionů kubíků dřeva. „Podporujeme samosběr dřeva a po specifikaci nákladů na těžbu, výsadbu a ochranu porostů požádám vládu o tři miliardy korun navíc pro soukromé vlastníky lesů,“ uvedl Toman.

Ochrana vody

Podporuje také požadavek zemědělské komise ČSSD, aby voda jako národní přírodní bohatství byla pod ústavní ochranou. Znamená to například, že pokud se bude rozhodovat o využití půdy, pod níž jsou vodní zdroje, bude mít vždy přednost jeho zachování před výstavbou. Ministr připravuje i obří dvacetiletou půjčku ve výši osmi miliard eur (asi 210 miliard korun) u Investiční banky. Peníze by měly směřovat do vodního hospodářství, tedy propojování vodárenských sítí, budování nádrží a závlahových systémů či rybníků.

Toman sdělil, že rumunské předsednictví EU si jako jednu z priorit určilo skoncování s dvojí kvalitou potravin. Pokud bude přijata evropská směrnice, která tyto praktiky zakáže, čeští inspektoři budou moci podávat podnět k prošetření do zahraničí a v případě jeho potvrzení viníci musejí zjednat nápravu. Bude jim též hrozit pokuta až ve výši čtyř procent z obratu.