"Především jsem pro to, aby si kolegové uvědomili, že jejich urážky a hulvátství těžko spraví změna smlouvy. Demokracie je diskuse. Té se nebráníme. Záleží ovšem nejen na obsahu, ale i formě," sdělil na dotaz, zda je pro lidovce přijatelná debata o změnách smlouvy.

Aktéři prvního dohodovacího řízení v tříleté historii společné vlády ANO, ČSSD a KDU-ČSL, které se odehrálo minulou středu před odletem premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) do Číny, se neshodli na tom, zda už řízení skončilo, či ne. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) přes hrozby ANO, že vypoví koaliční spolupráci, několik hodin poté spornou reformu podepsal. Širší vedení ANO pak rozhodlo o setrvání v koalici.

Koaliční smlouva uvádí, že "dohodovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo koaliční smlouvou". Realizace sporné věci přitom "bude přerušena do doby ukončení dohodovacího jednání". Možnost změn ve struktuře policie koaliční dohoda otevírá v případě jejího "neefektivního fungování".

Jednání předsedů

Dokument také uvádí, že pokud bude kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných návrhů za zásadní, má právo vyvolat jednání předsedů. Případné rozpory vyplývající z koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím jednáním stran. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, respektive koaliční rady.

Koaliční strany se smlouvou také zavázaly, že budou naplňovat koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Podle ČSSD je ale reforma policie výjimkou, spadá plně do kompetencí policejního prezidenta kvůli zachování nezávislosti.

V případě, že vznikne spor týkající se plnění koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaliční spolupráce, kterou smlouva neupravuje, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohodovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře. "Po výzvě koaliční strany k zahájení dohodovacího jednání, adresované ostatním koaličním stranám, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada, a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran," popisuje dokument mechanismus.

V závěrečném ustanovení koaliční smlouva popisuje vypovězení koaliční spolupráce. "Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohodovacím jednání předsedů koaličních stran, respektive koaliční rady," uvádí a doplňuje, že všechny změny, doplňky nebo zrušení smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi stranami a podepsány statutárními zástupci.

Spor o změnu struktury policie není první, v němž si ANO stěžuje na ohýbání koaliční smlouvy ze strany sociálních demokratů a KDU-ČSL. Babiš u nich nedávno narazil při schvalování financí na vědu a zdravotnictví. Argumentoval tím, že zákony s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů mají být přijaty v koaliční shodě. Šéfové ČSSD a KDU-ČSL ale konstatovali, že nešlo o zákony. ČSSD se naopak cítila poškozená, když ANO ve Sněmovně bez předchozího varování znemožnilo schválení koaličně prosazovaného protikuřáckého zákona.