Právě to by ale vyšetřování případu mohlo posunout zcela jiným směrem. Původně se totiž uvažovalo o tom, že mladý muž zemřel kvůli vysoké ztrátě krve. K ní došlo devátý den po neodkladné operaci krčních mandlí v benešovské nemocnici.

„Pacient byl do nemocnice přijat ve velmi vážném stavu po dva týdny trvající neefektivní léčbě u praktického lékaře. Bylo nutné mu odstranit krční mandli a ošetřit rozsáhlé zánětlivé ložisko, protože hrozila otrava krve,“ upřesnil důvod operace Petr Ballek, mluvčí Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Devátý den po operaci, která podle mluvčího proběhla standardním způsobem a bez potíží se vyvíjel i pacientův pooperační stav, však mladíka našli rodiče v kaluži krve. Sanita podle rodiny přijela až dlouho po jejím vyžádání. Nina Šeblová z tiskového oddělení ZS ale ujistila, že tým záchranářů byl na místě už za tři minuty po prvním volání.

Kde je tedy rozpor mezi jednotlivými tvrzeními? Nesoulad je i mezi první informací, že chlapec zemřel kvůli ztrátě krve a tou, že k tragédii došlo kvůli aspiraci krve a následnému udušení.

„Pacient byl v sanitě zaintubován, měl zajištěné dýchací cesty, hradili jsme krevní ztráty. Proto se v sanitě zadusit nemohl. Pokud došlo k dušení, pak ještě doma,“ tvrdí Tereza Janečková, mluvčí ZS Středočeského kra­je.

Proč se nepodařilo mladíka do nemocnice přivézt včas, případně jakým způsobem probíhal zákrok záchranářů v sanitě, zůstává zatím dalšími nezodpovězenými otázkami.

Podle mluvčího Ballka nemá operace v NRS Benešov přímou příčinnou souvislost se skonem hocha. Krvácení z rázy po operaci mandlí je poměrně častou komplikací, nikoli ale smrtelnou. Příčinou bývá odloučení povlaku rány.