Řeč je o podvodnících, kteří se snaží na ulicích či parkovištích získat hotovost. Ideálně ve spěchu, aby nešlo poznat, že jde o falešnou sbírku.

Počty takových případů se množí. Naposledy k tomu došlo v Ostravě. „Jsem přesvědčený, že slyší dobře a dovedou i mluvit. Byť možná ne česky. Když jsem na ně volal strážníky, pokřikovali na sebe,“ vypráví Jaroslav Müller, jehož partnerku kontaktovali v porubském hypermarketu. Vizáž dvojice podle něj odpovídala lidem z Rumunska či Turecka. „Všiml jsem si, jak jim jedna paní podávala dvoustovku. Dali jí za to podepsat arch papíru, na němž byly mimo jiné vlajky ČR, EU a kolonka se jmény dárců a částkou, kterou přispěli. Já už tuto fintu znám, před měsícem jsem se s ní setkal v Praze,“ upřesnil Müller s tím, že „sbírka“ pokračovala také na parkovišti.

Müller proto ihned vytočil policii, ale strážníkům stihl už jen oznámit, že „handicapovaní“ nastoupili do audi s německou SPZ a odjeli. 

Že jde o vážný problém, potvrzuje Monika Jindrová, ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Podle ní je podkopávána důvěra lidí v seriózní sbírky, které jsou jinak přísně regulovány. „Podvodníci jsou stále vynalézavější, opatřují si listiny a certifikáty s falešnými razítky, které mají prokázat, že jejich ‚sbírka‘ splňuje potřebné právní náležitosti. Je proto dobré znát co nejvíce pravidel, které se k veřejné sbírce pojí,“ radí Jindrová.

Jak ukázal aktuální průzkum agentury Ipsos pro AVPO ČR, 25 procent dotázaných se setkalo s falešnými sbírkami a 11 procent s jiným neseriózním jednáním. S oběma jevy má zkušenosti 13 procent dotázaných.

Podle Jindrové je to znepokojující hlavně kvůli tomu, že veřejné sbírky představují nejpopulárnější způsob, jak předat prostředky neziskovým organizacím. Na ulici podle průzkumu přispívá 49 procent dárců.

Asociace proto prověřeným a transparentním organizacím uděluje i takzvanou Značku spolehlivosti. Seznam jejich držitelů je na www.znackaspolehlivosti.cz.

Jak poznat seriózní akci
Pořádání veř. sbírek řeší zákon č. 117/2001 Sb.

Ten určuje, že výběrčí musí na vyžádání předložit plnou moc se svými osobními údaji od pořadatele sbírky, údaje o právnické osobě pořádající sbírku a také osvědčení od krajského úřadu, případně magistrátu v místě konání.

Kasička, do které jsou finanční prostředky vybírány, musí být řádně zapečetěná.

Vybírat peníze může pouze plně svéprávná osoba starší 15 let.

V předložených dokumentech je také třeba zkontrolovat schválenou dobu trvání sbírky. Pokud probíhá déle, než je uvedeno, něco není v pořádku.

 (jak, luk)