Zjištění přinesl čerstvý průzkum agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo více než pět set řidičů. Spontánně zmiňovaným hlavním rizikem bezpečnosti dopravy je především chování za volantem, jako je nepozornost, telefonování, bezohlednost nebo alkohol. Okolnosti, které řidiči nemohou ovlivnit, pak sami vnímají jako mnohem menší hrozbu. Patří mezi ně například počasí, stav silnic, hustota dopravy nebo billboardy u silnic.

Jaké jsou podle českých řidičů nejrizikovější faktory za volantem?

Rizikové faktory za volantem podle českých řidičůZdroj: STEM/MARK

„Nepochybně to souvisí s dlouholetou kampaní proti této hrozbě. Už od školních let máme všichni zafixováno, že alkohol za volant nepatří,“ zdůvodnil výsledky výzkumu Pavel Šimoník ze společnosti STEM/MARK.

Mladý řidič nepřežil střet s nákladním vozem na silnici u   Kamenného pahorku.
Mladí řidiči. Jsou ve světě chráněni lépe než v Česku?

Soustředění řidičů na řízení vozidla je v posledních několika letech vystaveno stále většímu tlaku moderních technologií. Nejde jen o telefonování za jízdy, ale i o sledování sociálních sítí, odesílání SMS či ovládání navigace. Běžné lidské aktivity jako konzumace jídla, kouření či komunikace se spolucestujícími mají podle řidičů na jejich pozornost mnohem menší vliv. Tolerantnější k používání moderních technologií za volantem jsou mladí řidiči do 30 let, protože tak sami často činí, a obecně muži než ženy.

Co podle českých řidičů nejvíce odvádí pozornost od řízení?

Co odvádí pozornost řidičůZdroj: STEM/MARK

Výsledky výzkumu potvrdil i dopravní psycholog Michal Walter: „Nejrizikovějšími činnostmi při řízení vozidel jsou ty, které zapojují kognitivní funkce. Naopak jsem se doposud nesetkal se seriózní studií, podle které by mohly dopravní nehody způsobovat klasické billboardy.“

Ilustrační foto
Besip zahájil kampaň proti používání mobilu za jízdy