Mobily ve školách - InfografikaZdroj: Deník

Letošní výzkum vědců z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého V Olomouci mezi 27 177 žáky ve věku 7 až 17 let prokázal, že pokud školy mobily povolují, značnou část přestávkového času tráví děti právě na nich.

Jak fungují zákazy

Podle České školní inspekce lze zákaz používání mobilů uplatnit jen při vyučování. Přesto 41 procent žáků uvedlo, že mobil nesmějí využívat vůbec. Zapínají-li ho ti ostatní i při hodinách, pak většinou tehdy, když se z něj na pokyn učitele stává učební pomůcka.

„Pokud se podíváme na nejčastější aktivity žáků o přestávkách, převládá komunikace se spolužáky (85,2 procenta). Tam, kde je mobilní telefon o přestávce povolen (53,3 procenta dětí), jednoznačně dominují aktivity spojené s jeho využitím. Na prvním místě je hraní her, kterému se věnuje o přestávce více než 40 procent dětí. Hned na další pozici je po-užívání sociálních sítí,“ uvádí spoluautor projektu Kamil Kopecký.

Připomíná, že zákaz mobilů není řešením, pokud škola nenabídne dětem alternativní aktivity. Ve finských školách je například běžné, že děti bez dozoru dospělých běhají po hřišti, pohybují se po chodbách, pracují v dílnách, hrají na hudební nástroje či si čtou.

Více čtou a sportují

Podle výzkumníků se třetina českých žáků o přestávkách nudí. „Ve školách, v nichž je mobil zakázán, se prochází o zhruba šest procent víc dětí než u škol, které je povolen,“ doplňuje Kopecký. Naopak o 60 procent více dětí tam čte časopisy, o 13,5 procenta knihy, o 65 procent hraje deskové hry a o 29 procent více se věnuje sportovním aktivitám.

Z toho vyplývá, že nemají-li děti k dispozici mobil, využívají přestávky efektivněji. Kopecký upozornil i na další riziko spojené s mobily ve školách: „Přes 35 procent dětí potvrdilo, že si je spolužáci bez jejich souhlasu vyfotili, 22,5 procenta pak sdělilo, že si je mobilem natočili. Nejde tedy o okrajový problém.“