„Tuto činnost nám totiž ukládá zákon o ochraně přírody a také zřizovací listina Správy NP Šumava. Navíc takto získaná data jsou nutná například pro posuzování dalšího rozvoje turismu na Šumavě a případného proznačování nových stezek," uvedl mluvčí. Novináře prý zástupci parku pozvali a proškolili. Celou dobu navíc zůstával pod dohledem odborného pracovníka. „Pozvání bylo výjimečné a to z důvodu, abychom jeho prostřednictvím seznámili širokou veřejnost s touto činností, podobně jako již dříve byli někteří novináři přítomni například sčítání tetřívků," uvedl Dvořák.

Případné rušení tetřevů podle ornitologů narušuje průběh toku a následně snižuje úspěšnost hnízdění chráněného živočicha. Sdružení Šumava 21 se zabývá problematikou národního parku. Za cíl si dalo prosadit koncepci zeleného lesa v NP Šumava. Podle Sdružení Šumava 21 novinář ve své reportáži uvedl, že se zaměstnanci pohyboval v tokaništi tetřeva. Kvůli ochraně tohoto ohroženého druhu ptáka přitom bývají místa, v nichž by se tetřev mohl vyskytovat, od 15. listopadu do 15. července pro turisty nepřístupná. Lidský zásah do těchto lokalit může způsobit, že samička tetřeva nebude oplodněna.

Proškolení pracovníci

„Monitoring probíhal jako vždy řádně proškolenými pracovníky a tak, aby v žádném případě nedošlo k rušení tetřeva hlušce. Přestože v tomto případě nebyl tok prokázán, naším společným výzkumným projektem kolegů z Česka, Bavorska a Rakouska bylo zjištěno, že na Šumavě žije přibližně 500 kusů tetřevů. Toto číslo naznačuje lehce vzrůstající trend populace," uvedl náměstek ředitele NP Šumava Martin Starý. Dodal, že vědci z projektu navíc vygenerovali nový poznatek. „Je prokázaný pozitivní efekt kůrovce na tetřeva. Kůrovec jednak lesní ekosystémy rozvolňuje, dále ale také zvyšuje podíl tlejícího mrtvého dřeva. To následně snižuje vliv přírodních predátorů," uvedl Starý. Právě predátoři v podobě lišky, výra, kuny, krkavce nebo divokých prasat představují pro tetřeva největší nebezpečí.

Koncem roku 2006 podobně popudila ekologické aktivisty z Hnutí Duha olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, která se svolením ředitele parku trénovala u šumavského Březníku, tedy v místech, kde žije tetřev.