Movember letos poprvé podpoří i česká policie společně se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. „Přes 80 procent policistů jsou muži, chceme tak přispět ke zvýšení povědomí o mužském zdraví a jeho prevenci. Zatímco v minulosti se připojovaly k akci jen menší skupinky policistů, letos pod záštitou vedení podporujeme Movember jako celek všichni, tedy přes 40 tisíc policistů v celé ČR. Připojit se mohou i ženy," uvedla Zuzana Součková z policejního prezidia. Akce je dobrovolná 
a k výzvě se lze připojit buď nošením kníru, nebo pohybem.

Prevence

Navzdory rostoucí osvětě 
i varování lékařů stále značná část mužů situaci podceňuje 
a prevenci zanedbává. Podle Národního onkologického registru (NOR) a mezinárodní studie Eurocare bude letos v Česku 59 289 mužů s tímto zhoubným onemocněním. To je o 35 procent více než v roce 2012 a odhaduje se, že toto číslo i nadále poroste. Rakovina prostaty se vyvíjí zhruba patnáct let, přičemž nejohroženější jsou muži od 55. roku věku. Na rozdíl od minulosti, dnes lékaři mají velké možnosti, jak nemoc vyléčit. Za posledních deset let klesla úmrtnost o 14 procent. Základním předpokladem ale zůstává přijít včas. Počáteční stadium onemocnění sice probíhá bez příznaků, odhalit jej ale lze jednoduchým testem z krve, kdy zvýšená hladina PSA (prostatický specifický antigen) často signalizuje právě rakovinu prostaty.

Svoji roli hraje i genetika, objeví-li se rakovina prostaty u otce či bratra, roste riziko onemocnění 2,5 krát, jsou-li v rodině postiženi tímto nádorem dva příbuzní, je riziko 3,5krát vyšší. Výrazným rizikovým faktorem je věk – počet zachycených nádorů s věkem narůstá, přičemž nejvíce je jich u mužů starších 65 let.

Nárůst onemocnění

Výskyt rakoviny prostaty v české populaci zaznamenal za posledních deset let růst o 56 procent. Může za to vyšší věk, kterého se dožíváme, ale také lepší diagnostické metody, díky nimž lze nemoc odhalit ještě v bezpříznakových stadiích. „Rakovina prostaty v posledních letech dokonce překonala výskyt rakoviny tlustého střeva, která byla doposud nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů v České republice. Dle nejnovějších dat se tato čísla budou i nadále zvyšovat – v roce 2016 zde bude žít odhadem 63 424 mužů se zhoubným nádorem rakoviny prostaty, v roce 2020 počet pacientů stoupne téměř až na 80 000," varuje Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Přestože se lékařům daří onemocnění odhalit stále častěji včas, i tak zůstává 20 procent případů odhalených v pozdějších obdobích, což snižuje naději na vyléčení. Jen letos pozdě lékaře vyhledalo 13 tisíc mužů. „Za velký úspěch moderní medicíny ale můžeme považovat to, že v současnosti až 40 procent pacientů v posledním stadiu rakoviny prostaty, tzv. kastračně rezistentní fázi onemocnění, přežije déle než pět let. To je zcela ojedinělé," říká Bohuslav Melichar, přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. V léčbě pozdějších fází onemocnění 
i přesto podle lékařů existuje výrazný prostor pro zlepšení. Především by onkologičtí pacienti měli více využívat služeb komplexních onkologických center (KOC).

V posledních letech se snižuje věk pacientů, u nichž je rakovina prostaty diagnostikována. Zatímco mezi lety 1982 až 1986 byl průměrný věk, kdy byl nádor zjištěn, 73 let, v roce 2012 to bylo již 69 let. „Průměrný věk mužů v České republice je přitom výrazně nad 75 lety, a je tedy patrné, že kvalitní léčba v rámci KOC může znamenat velký pokrok směrem k ještě výraznějšímu snížení úmrtnosti na rakovinu prostaty. Současně je nutné neustále apelovat na mužskou populaci, aby nepodceňovala lékařské vyšetření," vysvětluje Marek Babjuk.

Měsíc s knírkem.

ZDĚNKA KOLÁŘOVÁ