Přinášíme exkluzivní dokumenty včetně lustračního osvědčení Mrštiny a prohlášení Miloslava Jeníka, se kterým měla být podle MF Dnes natočena kazeta, jež měla Mrštinu kompromitovat.

Místní organizace, která o jeho vyloučení měla dnes večer jednat, Mrštinovi při tom vyjádřila podporu. Politik však své rozhodnutím zdůvodnil politickým tlakem, který je vyvíjen na něj a jeho rodinu. Zmínil se rovněž o zamýšleném soudním procesu, v němž by nechtěl poškodit jméno sociální demokracie.

Mrština už předtím nevylučoval, že stranickou legitimaci položí sám. „Uvidíme,“ řekl těsně před schůzí tajemně dosavadní předseda okresní organizace strany.

Patnáct proti šesti

„Už budou končit, polovina má zaplaceno,“ vnesl po více než dvou hodinách čekání špetku naděje mezi dvě desítky novinářů netrpělivě posedávajících v náchodské restauraci Vatikán obsluhující číšník, který byl jediný z venkovního světa, kdo se dostal za dveře salónku, v němž probíhalo úterní zasedání místní organizace ČSSD. Zástupci médií zde vyčkávali na rozhodnutí členů, kteří měli svými hlasy podpořit nebo vypudit ze svého středu Miloslava Mrštinu, jenž si v minulých týdnech získal nechtěnou popularitu. Tu mu zajistila kauza týkající se hotelu Vyhlídka, jíž je Miloslav Mrština majitel.

Náchodská organizace ČSSD má 37 členů a úterní schůze se jich zúčastnilo 23. „Patnáct členů se vyslovilo proti návrhu usnesení grémia ČSSD, které navrhovalo ukončení členství v ČSSD přítele Miloslava Mrštiny. Šest přítomných souhlasilo a dva lístky byly neplatné,“ seznámil novináře krátce po devatenácté hodině místopředseda OVV Náchod Petr Kylar.

Jeho slova potvrdil i předseda MO ČSSD Náchod Ladislav Tichý. „Členská schůze vyslovila nesouhlas s vyloučením Miloslava Mrštiny z ČSSD. Na druhé straně ale Miloslav Mrština na základě vlastního rozhodnutí požádal o ukončení členství v ČSSD.“

Na otázku proč většina přítomných náchodských sociálních demokratů v rozporu s rozhodnutím celostátního grémia podpořila Miloslava Mrštinu Ladislav Tichý odpovědět nedokázal. „Volba probíhala tajným hlasováním a já neznám jednotlivé názory členů,“ reagoval pouze Ladislav Tichý, který bez komentáře nechal i dotaz, zda majitele hotelu Vyhlídka podpořil či nikoliv.

„Miloslav Mrština je dlouhodobým členem ČSSD a místní organizace vzala v potaz jeho dřívější činnost a hlasování dopadlo tak, jak dopadlo – poměrem 15:6,“ shrnul do jedné věty výsledek odpoledního jednání, během něhož většina přítomných neshledala důvody celostátního grémia za dostatečně pádné, aby problematického sociálního demokrata poslali nedobrovolně do politického důchodu.

Miloslav Mrština se zachoval překvapivě a ze strany vystoupil ze své vlastní vůle, což už proklamoval před začátkem zasedání. „Jsem nesmírně vděčen organizaci, že se za mě postavila. Po dohodě s předsedou strany jsem se rozhodl, že budu dále bojovat. Chci dokázat to, že vše co se kolem mé osoby a hotelu Vyhlídka medializuje je všechno velká lež a jsou to manipulace,“ říkal na mikrofony Mrština, který se chce očistit sám za sebe bez přívěšku člena ČSSD.

Slova „lež“ a „manipulace“ použil Mrština v rozhovoru s novináři ještě několikrát. Na svou obhajobu argumentoval i notářsky ověřenými dokumenty. „Zde přímo stojí, že na pásce, která mě měla pošpinit není hlas toho, komu byl přisuzován,“ vytáhl z tašky lejstro, jež má potvrdit, že se jednalo o manipulací s fakty.

Odstoupivší sociální demokrat se rovněž svěřil, že se chystá podat trestní oznámení. Jako první zmínil samozřejmě MF Dnes, která celou kauzu odstartovala, ale i na některá ostatní periodika. „Uškodilo nejen mé osobě, mému podnikání, ale i straně,“ dodal Mrština, který po poradě s právníkem uváží, zda podá trestní oznámení i na někoho z řad ČSSD, o němž si myslí, že za celou kauzou stojí…

Prohlášení Miloslava Jeníka

Prohlášení Miloslava Jeníka - příloha.


Prohlášení Miloslava Jeníka - strana 1.


Prohlášení Miloslava Jeníka - strana 2.


Lustrační osvědčení, které Miloslav Mrština poskytl Deníku

Mrštinovo lustrační osvědčení


Smlouva o pronájmu Hotelu Vyhlídka v Náchodě

Smlouva o pronájmu Hotelu Vyhlídka v Náchodě - strana 1/2.


Smlouva o pronájmu Hotelu Vyhlídka v Náchodě - strana 2/2.


Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor - Hotel Vyhlídka, Náchod

Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor - Hotel Vyhlídka, Náchod.


Dopis předsedovi ČSSD Vladimíru Špidlovi z listopadu 2003 pojednává o chování Hany Orgoníkové vůči Vítězslavě Klůzové, člence ČSSD ve Smiřicích

Dopis z listopadu 2003 určený předsedovi ČSSD Vladimíru Špidlovi pojednávající o chování Hany Orgoníkové vůči člence ČSSD ve Smiřicích Vítězslavě Klůzové - strana 1/2.


Dopis z listopadu 2003 určený předsedovi ČSSD Vladimíru Špidlovi pojednávající o chování Hany Orgoníkové vůči člence ČSSD ve Smiřicích Vítězslavě Klůzové - strana 2/2.


Pamětní plaketa ČSSD Miloslavu Mrštinovi

Pamětní plaketa ČSSD Miloslavu Mrštinovi.