Podobnou životní zkušenost mají za sebou po pandemii i další otcové. Nedávný průzkum agentury Ipsos ukázal, že možnost strávit více času se svými dětmi využili především muži z hlavního města. V řeči čísel to byla rovná čtvrtina. Naopak na Moravě se jednalo o necelých 13 procent. „Jedním z možných vysvětlení by mohl být charakter práce, který právě Pražanům více umožnil pracovat z domova,“ popisuje Adéla Denková z projektu Česko v datech, které průzkum zadávalo.

Jiné by to mohlo být v budoucnu. Tatínkové se totiž podle druhé části průzkumu netají touhou strávit alespoň v budoucnu část rodičovské se svým potokem. Z 840 dotazovaných se kladně vyjádřilo sedmdesát procent (viz tabulka). I přes takto deklarovaný zájem je ale realita jiná. Muži totiž dlouhodobě činí ve statistikách příjemců rodičovských příspěvků ministerstva práce a sociální péče jen malý zlomek. V roce 2020 bylo na „rodičáku“ 5 700 mužů oproti 309 700 ženám. Jde přitom o trend, počet „tátů v sukních“ se v letech nijak nemění. Každoročně jde o pět až šest tisíc mužů.

Přídavky na děti se zvýší
Přídavky na děti i daňová slevu se zvýší. Zeman podepsal novelu

Hlavním důvodem jsou obavy z nedostatku financí. Tedy, že by příjem partnerky a rodičovského příspěvku nevystačil na pokrytí výdajů. „Vzhledem k tomu, že příjem muže bývá obvykle vyšší než příjem ženy, lidé uvažují pragmaticky. Jak ukazují zkušenosti ze zemí, kde otcové pečují o své dítě celodenně, pokud výše náhrady za mzdu v podobě rodičovského příspěvku není nastavena jako univerzální dávka, nýbrž jako dávka, která má vztah k předchozímu příjmu jedince, pak se zvyšuje ochota otců odcházet na rodičovskou. Typickým příkladem jsou skandinávské země,“ popisuje socioložka Hana Maříková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Jednou z dalších příčin může být ve společnosti až příliš silně zakotvená role ženy v péči o dítě. „Tradice mateřské dovolené je tak dlouhá, že se blíží archetypu. Změnit ji vyžaduje čas,“ říká Tomáš Novák, poradenský psycholog věnující se především otázkám spojeným s manželstvím. Zapojení otců do péče o děti považuje za správné. Pozitivně se to podle psychologa odráží ve vztazích rodičů, a to sounáležitostí, větší tolerancí a i oceněním partnera.

Průzkum
Využili byste rodičovskou dovolenou při dalším dítěti?
25 procent mužů by rozhodně uvažovalo o tom, že by trávili část rodičovské dovolené doma s dětmi.
45 procent mužů by spíše uvažovalo o tom, že by trávili část rodičovské dovolené doma s dětmi.
24 procent mužů by spíše neuvažovalo o tom, že by trávili část rodičovské dovolené doma s dětmi.
6 procent mužů by rozhodně neuvažovalo o tom, že by trávili část rodičovské dovolené doma s dětmi.
Zdroj: Česko v datech

Tabulka: Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví

rok ženy muži
2020 309 700 5700
2019 280 200 5000
2018 276 700 5100
2017 273 900 5100
2016 269 300 5200
2015 272 300 5200
2014 273 400 5100
2013 287 400 5200
2012 301 400 5300
2011 315 900 5700
2010 327 200 5400
2009 351 200 5900
2008 347 900 6200

* jedná se o průměrný měsíční počet příjemců za sledovaný rok; zdroj: MPSV ČR