Ministerstvo předložilo novelu do meziresortního připomínkového řízení před tři čtvrtě rokem. Vypořádalo se se zhruba 300 stranami připomínek. Zůstává pouze připomínka ministerstva vnitra, které chce rovné pokuty za všechny přestupky, maximální výše by podle něj měla činit až 60.000 korun. Ministerstvo zemědělství trvá na maximálně na 30.000 korun.

V současnosti platí, že se před zákazem vstupu do honitby musí informovat veřejnost. To bude podle návrhu platit i nadále. Pokuty se podle ministerstva v posledních 15 letech udělovaly jen minimálně.

Podle náměstka ministra Patrika Mlynáře člověk, který se přestupku dopustí, není postižen na místě. "Pokuty se udělují v rámci buďto přestupkového nebo správního řízení. Pachatel deliktu má postavení účastníka a může se bránit," vysvětlil náměstek.

Pokutovat se podle novely bude hlavně rušení zvěře neoprávněná honitba. Úředníci by potom měli zohlednit, zda zvěř byla rušená například jezevčíkem, který na ni štěkal, či zda si někdo vzal do lesa smečku psů, uvedl vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství Petr Dvořák.

Dodržení plánu lovu

Myslivci budou muset dodržovat plán lovu, jako důkaz by měli posílat veterinářům například tzv. pírka, tedy ocásek z odlovených kusů. Při nesplnění plánu lovu bude hrozit myslivcům pokuta do 200.000 korun, do 100.000 korun pro fyzickou osobu.

V předkládané novele se zavádí povinnost pro zemědělce, aby měli na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Pak bude muset následovat pás o minimální šířce 12 m, na kterém bude růst plodina usnadňující lov této zvěře. Pokud zemědělci tuto podmínku nesplní, nedostanou náhradu za škody, které zvěř způsobila.

Ministerstvo nechce novelou nijak ovlivňovat aktuální minimální výměru honiteb. Pokud by to udělali zákonodárci, je ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravený novelu stáhnout.