V současné době o zákazu nebo omezení vstupu do obory rozhoduje orgán státní správy myslivosti. Podle návrhu by nově držitel honitby sám rozhodoval, zda a v jakém rozsahu oboru veřejnosti zpřístupní. Celoročně mají mít vstup zajištěný vlastníci pozemků nebo složky integrovaného záchranného systému. Přístup veřejnosti na minimální období v roce pak stanoví vyhláška.

Skončí sběr borůvek v lesích? Kam by mohl být zakázaný vstup? Téma Deník řešil s předsedou Klubu českých turistů (KČT) Jiřím Homolkou:

Turistické značení je kulturním dědictvím Čechů, ilustračni foto
Zákaz vstupu do lesů? Šéf turistů: Majitelé chtějí rušit cesty staré půl století

„Pracovně je možné uvažovat o období květen až září, avšak konkrétní období bude stanoveno zejména s ohledem na rozmnožování chovaného druhu zvěře, její potřeby, lov a dále s ohledem na turistické využití veřejností. Stanovené období zpřístupnění obor veřejnosti bude hledat rovnováhu mezi uvedenými zájmy,“ uvedlo ministerstvo zemědělství v důvodové zprávě novely.

Riziko omezení pohybu lidí

Podle Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) se také změnou stavebního zákona ulehčilo zakládání nových obor, protože oplocení obory se považuje za drobnou stavbu a není na něj potřeba stavební povolení. Kombinace obou změn pak může skončit výrazným omezením pro veřejnost.

Měl by myslivecký zákon zakázat norování lišek?

Liška v zajetí
Ministři se ostře přou kvůli zabíjení lišek. Zákaz myslivci odmítají

„Výsledkem může být, že si každý větší vlastník může svůj les o rozloze padesát a více hektarů sám prohlásit za oboru, bez povolování stavebního úřadu oplotit a zakázat vstup veřejnosti. Radikální návrh může způsobit úplný zákaz vstupu do lesů v ČR,“ upozornil ředitel kanceláře společnosti Petr Stýblo. Svaz v tom vidí možné omezení ústavních práv občanů na svobodu pohybu.

Kritika ombudsmana

Navrhované změny se nelíbí ani veřejnému ochránci práv a ohradil se proti nim v připomínkovém řízení. „Stát svěřuje rozhodování do rukou soukromoprávního subjektu a ve značné míře se vzdává svých pravomocí, ačkoli jinak si je na úseku myslivosti poměrně střeží a novelou ještě posiluje. Navrhovanou změnu úpravy vnímám jako určitý ústupek těm uživatelům obor, kteří nechtějí obory zpřístupňovat veřejnosti,“ zmínil ombudsman Stanislav Křeček.

Ministerstvo zemědělství připomínky ČSOP nepřijalo a nesouhlasí s jeho závěry. Připustilo ale, že záměrem novely je posílení práv vlastníků pozemků, na kterých obora leží. „Chce také zajistit větší bezpečí osob, protože v oborách je možné lovit celoročně. Zároveň chce i více ochránit zvěř, zejména v době jejího rozmnožování,“ vysvětlil mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Jde o malé území, tvrdí ministerstvo

Podle údajů ministerstva představují obory 0,7 procenta honebních pozemků a zabírají na území Česka necelých padesát tisíc hektarů. Podle sdělení Bílého ministerstvo nečeká, že by se v příštích letech čísla výrazně měnila.

Novela má umožnit lov pomocí luku. Ochránci zvířat jsou proti:

Chystaná novela mysliveckého zákona má umožnit v Česku lov zvěře lukem a šípy. Co může na první pohled vypadat jako návrat do středověku, je ve skutečnosti v Evropě i ve Spojených státech amerických zaběhlá praxe
Lov lukem v ČR? Je náročný, může ale pomoci s přemnoženými divočáky ve městech

Zdroj: Deník„Zřízení obory i její provozování je spojeno s velkými finančními náklady vlastníka. Za posledních deset let počet obor stoupl pouze o deset. Aktuálně je v ČR celkem 201 obor,“ vypočítal Bílý. Zdůraznil, že resort počítá s tím, že obory budou otevřené v hlavní turistické sezóně a případné uzavření vlastníci musí řádně zdůvodnit, například intenzivním odlovem zvěře nebo probíhající říjí.

Novela zákona se má ve sněmovně projednávat v průběhu března.