Prázdninové setkání bohemistů nabídne především pestrý akademický program s řadou jazykových kurzů, výběrových seminářů a přednášek. Cizinci se budou moct seznámit mimo jiné s jazykem českých novinářů a s moderním českým folklorem. Čeká na ně divadelní představení o vzniku Československa. Připraveny jsou tematické vycházky po Praze, klub českých filmů a různé sportovní aktivity.

Podle ředitelky Ústavu bohemistických studií FF UK Svaty Škodové je přínos letní školy nejen vzdělávací. Cizinci při ní také uzavírají přátelství s kolegy z celého světa, což podporuje jejich další zájem o obor a zvyšuje šance, že se mu budou věnovat i později.

„Právě z nich se budou rekrutovat překladatelé české literatury, zakladatelé center české kultury, skuteční kulturní vyslanci naší země. Pro relativně malý jazyk, jakým čeština je, jsou právě takové kulturní mise mimořádně důležité,“ uvedla Škodová.

Studenti letní školy se budou moct zúčastnit mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, které se uskuteční od 14. do 17. srpna. Na pozvání Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se také setkají na Hlávkově zámku v Lužanech s některými českými vědci a umělci.

Filozofická fakulta UK se letní školou podílí na podpoře české kultury v zahraničí, uvedl Hájek. Doplňuje tak iniciativu ministerstva školství, které podporuje výuku češtiny v cizině prostřednictvím lektorů a lektorek na zahraničních vzdělávacích institucích. V loňském roce ministerstvo na tyto lektory dalo zhruba 25 milionů korun.