Premiér Bohuslav Sobotka včera odeslal na Hrad jak návrh na odvolání Valachové k 31. květnu, tak na jmenování Štecha k 1. červnu.

„Ústava neposkytuje prostor pro to, aby prezident nevyhověl návrhu předsedy vlády. Miloš Zeman by měl přijmout demisi, kterou paní ministryně předkládá," sdělil Sobotka na dotaz Deníku, zda neočekává prezidentské obstrukce. Zeman se má s Kateřinou Valachovou sejít v neděli v Brně a podle svých slov ji bude přemlouvat, aby si rezignaci rozmyslela. Mohl by ji nechat dovládnout v demisi, ale ani to premiér nevidí jako pravděpodobnou variantu.

Ministerstvo vedené Kateřinou Valachovou mohlo být jednou z výkladních skříní předvolební kampaně ČSSD. „Po schválení kariérního řádu budou už v předstihu dokončeny všechny legislativní úkoly resortu, což by jí mohla většina kolegů závidět," řekl na konto končící ministryně její vládní i stranický šéf. Sobotka dodal, že prosadila důležité reformy regionálního i vysokého školství a povedlo se jí získat značné prostředky pro zvýšení učitelských platů.

Zdroj: DENÍK/ Martin Divíšek

Ani tyto bonusy ale nepřevážily fakt, že se před čtrnácti dny na ministerstvu školství zatýkalo v nejvyšších patrech.

RAZIE V. ÚSPĚCHY

„Dobrou práci paní ministryně bohužel zkalil zásah policie, při němž byli obviněni dva vysocí úředníci ministerstva včetně její náměstkyně a předseda fotbalového svazu. Kateřina Valachová podle mého názoru zcela správně a v souladu s politickou kulturou, kterou prosazuje ČSSD, vyvodila osobní důsledky z toho, že se něco takového během jejího funkčního období stalo," míní Sobotka. Podotkl, že to neznamená její odchod z politiky, neboť kandiduje na druhém místě ve středních Čechách. „Voliči tak budou moci ocenit vše, co udělala pro české školství. Mohla by být i kandidátkou ČSSD na příští ministryni školství, pokud ve volbách uspějeme. Vážím si toho, že měla odvahu přijmout politickou odpovědnost. Řada ministrů by nic takového nedokázala," říká Sobotka.

Během dvou let, kdy energicky vedla resort školství, Valachová zajistila zvýšení tarifních platů učitelů o 14 procent, prosadila změnu systému financování regionálního školství, dotáhla podporu inkluzivního vzdělávání i novelu vysokoškolského zákona. Stala se tváří plošných přijímacích zkoušek na střední školy i povinné maturity z matematiky od roku 2021. Pokud ještě v poslední den své ministerské kariéry přesvědčí senátory, zapíše si do seznamu splněných úkolů i schválený ka-riérní řád. Na jeho rozjezd vláda už přiklepla 400 milionů korun.

DEMONSTRANT ŠTECH

Hlavním úkolem pro Stanislava Štecha tak bude obhajoba resortního rozpočtu. Proč si premiér vybral právě jeho? „Znám ho dlouho, setkal jsem se s ním, když vystupoval na demonstracích proti pravicové vládě, neboť nesouhlasil s návrhy na zasahování do akademických svobod a se zavedením školného. Zapamatoval jsem si ho jako člověka, který se neváhal postavit za studenty. Má za sebou dvanáctiletou kariéru prorektora Univerzity Karlovy, je respektovaným odborníkem a po dvou letech ve funkci náměstka je připraven ministerstvo kormidlovat.

Vedle rozpočtu musí pohlídat čerpání evropských fondů a v neposlední řadě i výplatu peněz sportovním organizacím, které na ně s napětím čekají. Byl bych rád, kdyby během tří měsíců byly tyto dotační programy vypořádány a prostředky rozeslány," popsal Deníku Sobotka, jaké zadání má pro zřejmě poslední novou tvář své vlády.

Navržený ministr školství Stanislav Štech pro Deník: Dotáhnu nastartované změny

Dosavadní náměstek Kateřiny Valachové Stanislav Štech je připraven svého vládního kolegu z financí Ivana Pilného přesvědčit o potřebě zvýšit platy učitelů minimálně o 15 procent.

Dá se za pět měsíců vůbec něco stihnout?
Zajisté se musejí dotáhnout všechny věci, které jsme rozjeli. Ten výraz po-užívám záměrně, protože vedení resortu se skutečně podařilo nastartovat změny, které vzdělávací systém potřebuje. Jde v podstatě o to, aby byly naplněny sliby jak na úrovni regionálního, tak vysokého školství, ale i v oblasti sportu.

To bude poměrně snadné, protože rozpočtově je vše kryto.
Bohužel ne úplně. Nejde totiž jen o letošní rok, ale především o rozpočet na rok 2018, a jeho první návrh z pera bývalého ministra financí Andreje Babiše tyto věci nerespektuje. Není například jasné, jak vláda naplní svůj slib ohledně platů učitelů, protože když všem zaměstnancům přidáme deset procent, těžko se jejich plat přiblíží definovaným 130 procentům průměrného platu. To zvýšení tedy musí být pro učitele vyšší, minimálně 15 procent.

Chystáte se tedy na ostrý střet s ministrem financí Ivanem Pilným?
Chci ho seznámit s argumenty, přesvědčit ho, že nejde o neodůvodněné rozhazování. Proberu s ním detailnější položky rozpočtu a připomenu mu, co bylo schváleno ve střednědobých výhledech.

Velký rozhovor se Stanislavem Štechem přinese Deník v příštích dnech.